ela-bg.eu

Нарисувай ми една песен

24 ноември 2017 г.
На 16 ноември 2017 г. ОУ „Васил Левски“, Правец организира специално благотворително събитие „Нарисувай ми една песен“, част от кампания „Новите наши любими места“.

Негови гости бяха 50 деца и възрастни, които имаха възможността да се насладят на специално подготвени музикални изпълнения на ученици в училището. Също така в концертната зала имаше изложба с детски рисунки, от продажбата на които беше събрана сумата от 600 лв.

Щастливи сме да обявим също, че RIU Pravets Golf & SPA Resort подкрепиха кампанията „Новите наши любими места“ със сумата от 1500 лв.

Набраните средства в рамките на кампанията, която ще продължи до края на януари 2018 г., ще подпомогнат ОУ „Васил Левски“, Правец да изгради библиотека.

Благодарим ви!

На 21 декември 2017 г. в училището предстоят Коледен благотворителен базар съвместно с Училищно настоятелство и клубове по проект „Твоят час” и  Коледен концерт съвместно  с Клуб по спортни танци Slava Dance с ръководител Стефан Парпулов.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ