ela-bg.eu

Национална информационна кампания "Едно училище за всички"

Националната информационна кампания за приобщаващо образование на деца с увреждания и със специфични нарушения на способността за учене в общообразователните училища се реализира от екипа на „Спасете децата” и Център за приобщаващо образование в периода от 15 януари до 31 март 2007 г. Целта на кампанията бе да повиши информираността за ползите от приобщаващото образование за всички деца.

Приобщаващото образование е следващата стъпка след интегрирането на децата в училище. Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните силни или слаби страни в която и да било област, стават част от училищната общност. Приобщаващото образование е обществена форма за признаване на различията и съчетава в себе си солидарност и зачитане на човешките права. То стимулира развитието на децата със специфични образователни потребности, но и изграждането на останалите деца в училище като личности, които с начина си на мислене и ценностната си система създават качествено нов социален капитал за обществото, основан на взаимно уважение и доверие.

Само за три месеца кампанията постигна чувствителна промяна в нагласите на българското общество спрямо приобщаващото образование. Сравнителните резултати от национално представителните проучвание проведени преди и след кампанията от Алфа Рисъч категорично покават, че над половината от българите са видели кампанията ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ, а в резултат от това 82%  от тях (спрямо 62% преди кампанията) смятат, че само деца с тежки увреждания трябва да бъдат в специализирани училища.

На специално събитие, което се проведе на 11 май 2007 г.  в Информационния център на Европейския съюз, „Спасете децата” и Център за приобщаващо образование благодариха на всички, които подкрепиха и помогнаха на реализацията на кампанията, като връчиха почетни грамоти на медийните партньори, лицата и партньорите на кампанията.

„Спасете децата” и Център за приобщаващо образование благодариха на всички, които подкрепиха и помогнаха на реализацията на кампанията като връчиха почетни грамоти на медийните партньори, лицата и партньорите на кампанията.

Патрон на кампанията бе Министерство на образованието и науката.

Застъпник на кампанията бе Анна Цолова, bTV, която прие каузата на кампанията и помогна популяризирането й чрез сутрешния блок на bTV.

Лицата на кампанията първокласниците Теди и Мюлер, второкласниците Йоанна и Иван и шестокласниците Евгений и Калоян бяха най-специалните гости на събитието. Те с личните си истории помогнаха на всички да разберат по-добре приобщаващото образование.

Училища-партньори на кампанията бяха НУ „Отец Паисий” - гр. Плевен, ОУ „Ангел Кънчев” - гр. Русе и 131 СОУ "Климент Тимирязев" - гр. София.

За популяризирането на кампанията помогнаха всички медии, които безвъзмездно излъчваха клиповете и публикуваха социалните реклами на кампанията. Това са телевизиите bTV, Нова и БНТ, ББТ, ТВ7, ТВ Оптиспринт - гр. Троян, ТВ Плевен Спринт, ТВ Евроком Плевен, ТВ Делта - гр. Русе, ТВ Кис 13 - гр. Русе, Вариант 6 - гр. Шумен, ТВ Шумен, Видеосат - гр. Велико Търново, Киви ТВ - гр. Севлиево; радиата Българско Национално Радио, Радио Плевен, РФИ България (Radio France Internationale), Дарик радио, Дарик радио - гр. Русе, Дарик радио - гр. Шумен, Дарик радио - гр.Търговище, Дарик радио - гр.Разград, Радио Лиани, Радио Арена - гр. Русе, Радио Темпо - гр. Русе, Радио Шлагер - гр. Русе, Радио Севлиево, Радио Фокус - гр. Велико Търново, Общинско кабелно радио - гр. Велико Търново; интернет изданията Аз-Жената (www.az-jenata.com) и Аз-Детето (www.az-deteto.com); списанията сп. Пророк; сп. Мениджър; сп. Насам-натам и медийната мрежа Инвентис медия.

Почетни грамоти за партньори на кампанията получиха и Интел Дей Солюшънс, Студио 1+1, Янкулов Адвертайзинг, М&М Комюникейшънс, Ясен Григоров, Alpha Research, ФеърПлей Интернешънъл АД, Kongresstechnik Bulgaria и Международни прояви ООД. Всички те приеха каузата за своя и работиха всеотдайно за реализацията на кампанията.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ