ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование и Вашингтонският университет в Сиатъл представиха на международна кръгла маса развитието на програма

6 август 2015 г.
Център за приобщаващо образование и Вашингтонският университет в Сиатъл представиха на международна кръгла маса развитието на програма
На 3 август 2015 г. Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование и Джейкъб Хакет, докторант към факултета по Образование към Вашингтонския университет в Сиатъл, представиха съвместния си опит от програмата „Едно училище за всички“ на международна кръгла маса за приобщаващо образование в Йерусалим.

Темата на представянето им е Приобщаващо образование в България: настоящ пример за партньорство, разработване и прилагане на практика. 

Програма „Едно училище за всички“ се реализира от Център за приобщаващо образование, с подкрепата на Фондация “Америка за България”, като създава български модел на приобщаваща училищна среда, в партньорство с факултета по Образование към Вашингтонския университет в Сиатъл и директори, учители, родители и специалисти от пет общообразователни училища в България.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ