ela-bg.eu

Състоя се кръгла маса "Две години приобщаващо образование в университета"

10 май 2019 г.
На 10 май 2019 г. в Пловдив, се проведе кръгла маса, на тема „Повече от 2 години приобщаващо образование в университета – предизвикателства и постижения“.

Дискусията събра преподаватели от педагогически специалности и факултети от всички университети в страната, представители на МОН, на Професионалната общност за приобщаващо образование, учители и директори на училища, представители на неправителствени организации. 

Проследен бе изминатият от университетите път към подготовката на бъдещите педагогически специалисти в общообразователна класна стая в контекста на това, че приобщаващото образование вече повече от 2 години е част от програмите на университетите за обучение на студентите. 

Представителите на университетите имаха възможност да споделят за предизвикателствата и постиженията, които имат в тази област и заедно успяха да изведат добрите практики и възможни решения пред затрудненията.

Дискутираха се потребностите от професионална подготовка на бъдещите учители, за да се чувстват подкрепени и способни да преподават качествено на всяко дете и без да срещат ограничения пред себе си спрямо неговите образователни потребности, етнос, икономически статус и т.н.
Обсъден бе и профилът на Приобщаващия учител, изведен от Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование. 

Експертите от Център за приобщаващо образование представиха резултатите от онлайн проучване на мнението на учители и директори за това какви знания и умения имат и какво им липсва за работа с различието. 

Представени бяха ресурси, които могат да бъдат използвани от университетите при подготовка на студенти, включително и на онлайн курс "Запознаване с приобщаващото образование". 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ