ela-bg.eu

Дайте им Крила

Започват Дни на приобщаването 2018 г. - и тази година напомняме, че за да може да даде крила на децата ни, училището има нужда от подкрепата на всички ни – семейството, бизнеса и институциите.

В последните 18 месеца ясно се убедихме, че дори минимално участие на общността в училищния процес води до значително подобрение на резултатите на децата – с 50% се увеличи мотивацията за учене на учениците, включени в нашата програма „Училището има смисъл“.

Резултатите от програмата, насочена към въвличане на общността в училищния процес чрез представяне на различни професии, изненадаха дори и нашия екип – успяхме да намалим дори и неизвинените отсъствия – с 20% спрямо предходната година.

Решихме да вдъхновим повече хора да подкрепят българското училище в неговата най-важна мисия – да даде крила на децата ни. Нашият екип от образователни специалисти подготви „10 съвета как да подкрепим училището“, които дават разнообразни идеи за включване в училищния живот на всички, които биха искали да подпомогнат работата на някое училище.

Създадохме и три конкурса – за училища, ученици и компании – повече информация за тях вижте тук:

[/userfiles/files/250x167%20-%20konkurs%203-%20bg.jpg]
[/userfiles/files/250x167%20-%20konkurs%20-%201.jpg]       [/userfiles/files/250x167%20-%20konkurs%20-%201_1.jpg]
 
Победителите от трите конкурса ще бъдат обявени на 31 май 2018 г. на сайта на Център за приобщаващо образование www.cie.bg.

Медийни партньори: JCDecauxДетски ДневникМама НинджаНовите РодителиНационална мрежа за децатаНПО Портал, Bebok.euУчилища.бг, ФРМС.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ