ela-bg.eu

Кръгла маса по проект Училището е и мое право

28 юли 2014 г.
Кръгла маса по проект Училището е и мое право
На 25 юли, 2014 г., в хотел Сити се проведе закриваща кръгла маса по проект "Училището е и мое право", финансиран от Фондация Отворено общество и изпълняван от Център за приобщаващо образовние.

Проектът, реализиран на територията на община Враца, има за цел повишаване на капацитета за работа и подобряване на ефективността на всички включени в процеса на приобщаване на деца със специални образователни потребности – училища, общообразователни и ресурсни учители, родители и местна общност.

Център за приобщаващо образование представи доклад за проекта, бяха дискутирани предизвикателствата пред екипната работа в контекста на приобщаващото образование, бяха представени практиките на учителите и специалистите в тяхната съвместна работа при подкрепата на деца със специални образователни потребности.

Целта на срещата бе да акцентира върху необходимостта и възможностите за добро работно сътрудничество между всички страни, които имат отношение към приобщаването на децата със специални потребности в общообразователното училище.

Събитието в снимки

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ