ela-bg.eu

ЦПО и DISES организират Международна кръгла маса от 25 до 30 юни 2017 г.

27 януари 2017 г.
ЦПО и DISES организират Международна кръгла маса от 25 до 30 юни 2017 г. Pixabay.com
Център за приобщаващо образование в партньорство с DISES организират от 25 до 30 юни 2017 г. кръгла маса на тема „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“. Събитието ще събере повече от 80 професионалисти от страната и чужбина, които ще обсъдят различни въпроси, свързани с темите: нови перспективи за образованието на всички деца, нови структури за образование на всички деца; нови педагогики за приобщаващи училища. 

Участниците ще имат възможност да се срещнат и да чуят учители в България, работещи с Център за приобщаващо образование за тяхната работа по прилагане на приобщаващи педагогически практики. Ще бъдат обсъдени техните постижения, както и предизвикателствата, с които са се сблъсквали българските учители от 1990 г., когато са проведени първите демократични избори в страната. Също ще бъдат разгледани влиянията и предизвикателствата, свързани с емигрантската вълна в момента от конфликтни зони, както и предизвикателствата пред ромското население.

Повече информация

DISES (Дивизия за международно специално образование и услуги) е част от семейството на американската асоциация на учители, работещи за развитието и подкрепата на изключителни деца Съвет за изключителни деца (Council for Exceptional children). 
 
DISES работи за насърчаване на международната комуникация, сътрудничество и напредък в образованието и услугите за деца със специални потребности и/или с изявени дарби и таланти. Организацията има ролята на катализатор за обмен на педагогически практики, насърчаване на международните изследвания, финансиране на  форуми за професионално развитие и създаване на мрежи, подпомагащи  международното сътрудничество.
 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ