ela-bg.eu

От 25-ти юни 2017 г. започва Международна кръгла маса „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“

21 юни 2017 г.
От 25-ти юни 2017 г. започва Международна кръгла маса „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“
Център за приобщаващо образование в партньорство с DISES организират от 25 до 30 юни 2017 г. Международна кръгла маса на тема „Приобщаване на всички деца в променящ се свят“. Тя ще обедини 70 специалисти от 9 държави на 5 конитинента.

Събитието ще бъде открито  със специална церемония, на която ще бъдат връчени Международна награда на DISES за забележителен учител и Международна награда на DISES за лидерство.

Призът за забележителен учител отдава заслуженото на педагог от предучилищния етап до 12 клас, който предоставя преки услуги на деца и ученици с увреждания, и/или работи със страната или региона домакин на международната конференция DISES-CEC. Работата му трябва да отразява съществени образователни успехи с учениците, непрекъснато професионално развитие и най-високи стандарти на качество в образованието.

Наградата за лидерство се връчва за изявени академични постижения и международен принос в сферата на специалната педагогика.

По време на форума участниците ще обсъдят различни области, свързани с приобщаващото образование, включващи темите: приобщаващи практики в класната стая, застъпничество, ефективно лидерство за иновативни и приобщаващи стратегии, партньорство с родители, практики на сътрудничество между учители и др.

Представителите на Център за приобщаващо образование Ива Бонева, Димитър Лазаров, програмен директор и Десислава Колева – Станисловски, специалист „Обучение и развитие“ ще разкажат за българския опит по пътя на приобщаващото образование и ще представят Първия български модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, създаден специално за българския контекст от организацията в партньорство с пет училища от страната и Факултета по педагогика във Вашингтонския университет, Сиатъл в рамките на Програма „Едно училище за всички“.

На 29 юни, четвъртък, гостите на форума ще прекарат един активен ден в Тетевен, в СУ „Георги Бенковски“, където ще участват в тематични обучения.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ