ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование участва в конференция на МОН на тема „Партньорство училище – родители - добри практики и решения“

18 октомври 2017 г.
Център за приобщаващо образование участва в конференция на МОН на тема „Партньорство училище – родители - добри практики и решения“
Център за приобщаващо образование получи покана за участие в организрана от МОН конференция на тема "Партньорство училище – родители - добри практики и решения". Тя се проведе на 16 октомври 2017 г. Присъстваха над 200 участници от цялата страна, между които директори и учители, ученици, представители на РУО от София и страната, както и представители на неправителствени организации. От страна на Центъра участва Елисавета Таракджи, специалист „Обучение и развитие“.

Програмата на конференцията беше разделена в два панела, всеки от които включваше и дискусионна част. В първият панел бяха представени изказвания на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, както и презентации на петима директори, представящи техния опит в работата с родители. 

Вторият панел беше посветен на представяне на опита на Асоциация „Родители“ по темата за ефективно взаимодействие семейство – училище и необходимостта от активна работа за изграждане на надеждни доверителни отношения между родителите и училищните специалисти.  

Повече информация

Снимка: МОН

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ