ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование участва в конференция на МОН на тема „Партньорство училище – родители - добри практики и решения“

18 октомври 2017 г.
Център за приобщаващо образование участва в конференция на МОН на тема „Партньорство училище – родители - добри практики и решения“
Център за приобщаващо образование получи покана за участие в организрана от МОН конференция на тема "Партньорство училище – родители - добри практики и решения". Тя се проведе на 16 октомври 2017 г. Присъстваха над 200 участници от цялата страна, между които директори и учители, ученици, представители на РУО от София и страната, както и представители на неправителствени организации. От страна на Центъра участва Елисавета Таракджи, специалист „Обучение и развитие“.

Програмата на конференцията беше разделена в два панела, всеки от които включваше и дискусионна част. В първият панел бяха представени изказвания на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, както и презентации на петима директори, представящи техния опит в работата с родители. 

Вторият панел беше посветен на представяне на опита на Асоциация „Родители“ по темата за ефективно взаимодействие семейство – училище и необходимостта от активна работа за изграждане на надеждни доверителни отношения между родителите и училищните специалисти.  

Повече информация

Снимка: МОН

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ