ela-bg.eu

Конференция: Едно училище за всички – Индекс за приобщаване в България

8 октомври 2013 г.
Конференция: Едно училище за всички – Индекс за приобщаване в България
Конференция:
Едно училище за всички – Индекс за приобщаване в България. Резултати от прилагането му в български училища
На 14 октомври 2013 г., понеделник, от 10.00 ч. в София ще се проведе втората конференция на проект „Едно училище за всички”. Проектът се реализира от Център за приобщаващо образование, в партньорство с Център за изследвания на приобщаващото образование - Великобритания и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Конференцията ще представи работата на десет български училища от София-град и София-област по методиката за управление на училищната среда и приобщаване „Индекс за приобщаване”. Целта на срещата е да бъде проведена конструктивна дискусия на базата на резултатите от досегашната работа на училищата за подобряване на средата в училище, така че всички – децата, учителите и родителите да се чувстват приобщени и успешни.
Ще вземат участие членовете на координационите екипи на училищата, които работят по Индекс за приобщаване, както и авторът на Индекса проф. Тони Буут от Университета в Кембридж, ръководителят на Центъра за изследване на приобщаващото образование във Великобритания, д-р Артеми Сакелариадис, представители на български организации, работещи в сферата на приобщаването.


Повече информация за проекта: www.index-priobshtavane.euАко желаете да присъствате на конференцията моля заявете вашето участие на : 02 8702063 или 0898 500 848.   Предварителна програмаЕдно училище за всички – Индекс за приобщаване в БългарияВтора конференция на проектаСофия, 14 октомври 2013 9.30 – 10.00 ч. Регистрация и кафе за добре дошли

10.00ч. Откриване и приветствие

10.15 – 11.00 ч. Представяне на процеса на работа и дискусия за приобщаването и нашата сила да променяме училището, така че децата, учителите и родителите да се чувстват приети и добре в него.

11.00 – 12.00 ч. Представяне и дискусия по процеса на работа на училищата с Индекса за приобщаване: ОУ „В. Левски” гр. Правец, СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Сливница, 48 ОУ „Йосиф Ковачев” гр. София, СОУ ”Летец Хр. Топракчиев” Божурище.

12.00 – 13.00 ч. Обяд

13.00 – 14.00 ч. Представяне и дискусия по процеса на работа на училищата с Индекса за приобщаване: ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Ихтиман, СОУ „Паисий Хилендарски” гр. Златица, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Чавдар, 18 СОУ „Уилям Гладстон” гр. София, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” Челопеч.

14.00 – 14.30 ч. Проф. Тони Буут, автор на Индекс за приобщаване, с превод от английски език

14.30 – 15.00 ч. Артеми Сакелариадис, Директор на Центъра за изследване на приобщаващото образование в Обединеното Кралство, с превод от английски език

15.00 – 15.30 ч. Кафе пауза

15.30 – 17.00 ч. Дискусия с експерти по теми от интерес за подобряване на средата в училище (в процес на уточняване)

         17.30 ч. Вечеря

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ