ela-bg.eu

Конференция на Achievement for All

7 октомври 2014 г.
Конференция на Achievement for All
Eмоционалното състояние е най-важно за това детето да се чувства добре и да расте

На 7 октомври 2014 г. представители на Център за приобщаващо образование взеха участие в националната конференция на Achievement For All – 2014 National Achievement Conference, която се проведе в Лондон, Обединено кралство.

Над 500 учители-лидери се събраха , за да говорят за добрите практики в приобщаващото образование. Високи очаквания към всяко дете, за да се стреми то да дава най-доброто от себе си, ясно заявена роля на учителя като човекът, от който зависи положителната промяна в живота на всяко дете и особено на дете, което има нужда от допълнителна подкрепа. Това бяха само някои от акцентите на учители и експерти в образованието.

Да, промяната от традиционно към приобщаващ тип образование е труден процес, който изисква усилие за разчупване на рутината, за смяна на онова, което сме свикнали да правим, както за учителите, така и за родителите, и  училищния персонал. Но на практика, това е единственият шанс образователната система да подкрепи онези, които имат нужда от съвсем малко помощ, за да постигнат онова, на което са способни.

Кой е първият по важност фактор, който определя добруването на детето? Не социалния статус или интелектуалното представяне, а емоционалното състояние е най-важно за това детето да се чувства добре и да расте. Колко често като учители или родители се замисляме за това и за нашата роля детето да се чувства по един или друг начин? Конференцията ни даде  храна за размисъл, която искаме да споделяме и с вас.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ