ela-bg.eu

Конференция на Achievement for All

7 октомври 2014 г.
Конференция на Achievement for All
Eмоционалното състояние е най-важно за това детето да се чувства добре и да расте

На 7 октомври 2014 г. представители на Център за приобщаващо образование взеха участие в националната конференция на Achievement For All – 2014 National Achievement Conference, която се проведе в Лондон, Обединено кралство.

Над 500 учители-лидери се събраха , за да говорят за добрите практики в приобщаващото образование. Високи очаквания към всяко дете, за да се стреми то да дава най-доброто от себе си, ясно заявена роля на учителя като човекът, от който зависи положителната промяна в живота на всяко дете и особено на дете, което има нужда от допълнителна подкрепа. Това бяха само някои от акцентите на учители и експерти в образованието.

Да, промяната от традиционно към приобщаващ тип образование е труден процес, който изисква усилие за разчупване на рутината, за смяна на онова, което сме свикнали да правим, както за учителите, така и за родителите, и  училищния персонал. Но на практика, това е единственият шанс образователната система да подкрепи онези, които имат нужда от съвсем малко помощ, за да постигнат онова, на което са способни.

Кой е първият по важност фактор, който определя добруването на детето? Не социалния статус или интелектуалното представяне, а емоционалното състояние е най-важно за това детето да се чувства добре и да расте. Колко често като учители или родители се замисляме за това и за нашата роля детето да се чувства по един или друг начин? Конференцията ни даде  храна за размисъл, която искаме да споделяме и с вас.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ