ela-bg.eu

Какво да се прави

1 юни 2014 г.
Какво да се прави Капитал LIGHT
Как децата да запълнят лятната ваканция по правилен начин, съветват експерти от Центъра за приобщаващо образование

Един от важните въпроси, които занимават майките и бащите по време на лятната ваканция, е как детето да успее да си почине от интензивните училищни занятия през годината, но и да и не изгуби вече създалата се връзка с училищната среда. Много родители оставят малките да изживеят на воля топлите летни мигове, докато други настояват да не се разделят с книжките дори и на плажа. За златната среда между полезните и приятните занятия през лятото поговорихме със специалисти от Центъра за приобщаващо образование (ЦПО). ЦПО е българска неправителствена организация, работеща за социално приобщаване и качествено образование за всички деца. Центърът работи и върху проекти и програми, насочени към деца с обучителни трудности. Организацията се е фокусирала върху това повече деца да имат достъп и да получават качествено образование, за да развият своите таланти и умения.

Специалният педагог и логопед в ЦПО Светла Бенина е уверена, че когато едно дете не си е отпочинало добре през лятото, това впоследствие може да се отрази пряко на работата му в училище. "Един мозък е много по-креативен и ефективен след една правилна почивка, смята тя. Докато ние възрастните можем да се отдадем на пълен релакс през отпуската и да изключим служебните задължения, при децата това не може да се случи. Все ще се намери някой роднина, който да напомни на детето, че предстои една нова учебна година, че то трябва да се подготвя за идващата есен. Това често навява чувство за безпокойство и тревожност у детето. Това би могло да се избегне, като родителите избягват това постоянно напомняне на децата, че училището предстои", смята Бенина.

Добре е родителите в началото на планирането на ваканцията да поговорят с децата си. Те наистина трябва да се вслушат в тях и заедно да организират лятната почивка - какво да бъде включено, кои места да посетят, как да организират дните и моментите на учене. Важно е да се даде възможност детето да даде предложенията само."

По думите й добри предложения за лятото са излети в планината, край язовир, на море и на планини. Биха могли да посещават арт ателиета, организирани летни занимални, детски парти клубове, които дават доста добри организирани занимания. Особено в историческия музей, където има занимания в образователния център на музея. По този начин ще научат историята, ще научат и много арт техники.

"Важно е децата да учат чрез преживявания. Ученето е лесно ако премине през емоцията на детето, защото когато то преживее нещо, много лесно го запомня. Биха могли да посещават арт ателиета и организирани летни занимални. Добър вариант особено е Националният исторически музей, където има занимания в неговия образователен център. По този начин ще научат историята."

Според Стефка Чинчева, психолог в организацията, почивката през лятото е важна, тъй като представлява част от естествения ритъм и цикли между активност и пасивност. "Така, както след деня идва нощта, след бодърстването съня, след активността трябва да дойде почивката, за да се чувстваме ефективни по време на работа след това. По същия начин тя е важна и за децата, особено след процес на интензивен интелектуален труд, каквито са училищните занятия", коментира тя.

По нейните думи родителите трябва да се опитат да постигнат баланс между потребностите и интересите на детето, но и същевременно да поддържат непрекъсната връзка с процесите в училище. "Ако например детето съвсем не се занимава с нищо през лятната ваканция, периодът на завръщане в училище може да бъде шоков. Връзките между детето и училището са все още крехки, тоест възрастните членове на семейството трябва да подпомагат този процес, за да бъде плавен и постепенен."

Според Чинчева има много добри примери, които могат да помогнат при планирането на лятото. Препоръчително е посещението на различни ателиета, уъркшопове, клубове за четене на книги. Важно е в семейството да има разговор, с който да се постигне компромис колко често едно дете трябва да чете, така че да има време както за игри, така и за учене. Важно е и участието в различни клубове или в пиеси например, а и посещение на музеи. За пример тя дава многото беседи, които се организират в музеите специално за деца.

За книжките и задълженията

Дългите, почти безкрайни списъци със задължителна за четене литература, част от програмата за следващия клас, са един от проблемите, пред които децата често се изправят по време на лятната ваканция. Специалистите от организацията изказват следните мнения по отношение на наложените от академичната ни система списъци:

"Нашата образователна система е малко консервативна и в училище се върви по определен график и методи, които до някаква степен са остарели. Затова харесвам дейности, които могат да занимаят децата с теми, които обикновено не се засягат в училищата или поне не във всички. Четенето е ценност, която трябва да се възпитава както вкъщи, така и на училище. Ако някой и на нас, възрастните, ни даде списък с книги, естествено и у нас ще възникне вътрешна съпротива да ги прочетем", коментира Чинчева.

Специалният педагог Светла Бенина е уверена, че ако детето има създадена мотивация да чете, то само ще посяга към книгите, без те да му бъдат налагани като задължителни. "По-важно е да прочете една книга, но да я прочете с разбиране. Да умее от тази книга да се научи да чете. Да разбира това, което чете, и да умее след това да направи коментар. Много често децата не успяват да извлекат теза или примери от дадена прочетена книга, които после да могат да използват в реални житейски ситуации", смята тя.

От тази есен ЦПО планира да стартира уебпортал, в който ще се публикуват материали, свързани с въпросите на детското развитие и ученето. Порталът ще е и място, където родители, учители и специалисти ще могат да се срещат онлайн, за да споделят своя опит, успехи и предизвикателствата, с които се сблъскват.  

Център за приобщаващо образование може да бъде посетен на: www.cie-bg.eu

Автор: Елена Калпакчиева

Източник: Капитал LIGHT

Илюстрация: Капитал LIGHT 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ