ela-bg.eu

Как нагласите и поведението ни влияят на ученето – Дъглас Чийни

Как нагласите и поведението на учителите оказва влияние на резултатите на учениците?
Как да преподаваме, така че всички ученици да учат и напредват според своето собствено темпо?
Как можем да улесним запомнянето на сложния материал чрез визуализиране на информацията?
Отговор на тези и още въпроси дава проф. Дъглас Чийни от Вашингтонския университет, Сиатъл.


 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ