ela-bg.eu

"Едно училище за всички", или как да спасим образованието

5 март 2014 г.
"Едно училище за всички", или как да спасим образованието
За последните 10 години между 250 и 300 хил. българчета до 17 години са напуснали образователната система, защото тя симулира дейност

През последните години цялата образователна система симулира дейност – учителите се правят, че строят бъдещето на децата и обичат работата си, децата, че учат, а родителите, че се интересуват. Това трябва да се промени възможно най-бързо, защото само за 2012 г. между 18 и 19 хил. деца са напуснали средното образование. Това обясни Ива Бонева от Центъра за приобщаващо образование.

Причините за това са много – някои деца не могат да си позволят да учат, защото трябва да работят, други имат да се грижат за по-малките си братя и сестри, а трети се чувстват неудобно, защото са изостанали от учебния процес и никой не се опитва да им помогне да наваксат.

Според Бонева тази негативна статистика може да се промени, като се направи всичко възможно училището да се превърне в място, където всеки да се чувства добре – общност за всички. Това може да се случи, като първо се изслушат всички страни, които трябва да работят заедно – деца, родители и учители, и се разбере къде се корени проблемът. Подобни проекти имат значителен успех в някои държави в Европа и САЩ.

Проектът "Едно училище за всички" ще бъде реализиран в пет училища в България. Целта е децата да ходят с удоволствие в храма на знанието и да се забавляват със своите връстници и педагози. Държавата трябва да направи всичко възможно да прекъсне омагьосания кръг, в който е навлязло образованието, защото всеки младеж, напуснал училището, струва в пъти повече на България. Трябва да се работи, за да се открие потенциалът във всяко дете, а не да се избутва на задния чин и да се определя като глупаво и незнаещо, обясни Бонева.

Източник: news7.bg

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ