ela-bg.eu

Как да бъдем гъвкави в разнообразието от роли, които изпълняваме? - Обучение

04 октомври 2018 г.
Как да бъдем гъвкави в разнообразието от роли, които изпълняваме? - Обучение
Център за приобщаващо образование Ви кани на еднодневно интерактивно обучение за училищни екипи на тема „Екипна работа в условия на многообразие“.

Участието на Вашия екип в интерактивното обучение ще Ви помогне да изградите нова гледна точка към повишаване качеството на своята работа. Ще придобиете гъвкавост и лекота в разнообразието от роли, които изпълнявате и ще съумявате  да включвате многообразието от способности на хората в полза на всеки поотделно и на всички заедно в училището и / или на образователната институция, към която принадлежите.

За кого е подходящо интерактивното обучение: Настоящото интерактивно обучение е преназначено основно за педагогически специалисти от учебни и детски заведения. То може да бъде модифицирано за нуждите на други организации/институции с хуманитарен профил на работа, след предварителна заявка.
 
Важно условие е участниците да работят заедно, в един екип, тъй като ефективността на предложените методи съществува основно в контекста на екипна работа. Форматът на интерактивното обучение е подходящ за различни по големина екипи. Препоръчително е минималният брой на участниците да е поне 6. При групи по-големи от 18 човека е възможно индивидуално договаряне на времевата рамка и разпределението на участниците в отделните елементи на заниманието.

Предстоящото интерактивно обучение: На 20.10.2018 г. от 9.30 до 17.00 часа. Адрес: гр. София, ул. Княз Борис I №133, Център за приобщаващо образование /в случай, че се заявят повече от 16 участници обучението може да се проведе в зала, извън офиса на Центъра/.
 
Център за приобщаващо образование реализира интерактивното обучение в партньорство с АХА моменти - Център за междукултурност, фокус към решения и гостоприемно лидерство   http://www.ahamoments.eu
 
Повече информация, начин на плащане, записвания и програма

За контакт: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ