ela-bg.eu

Детска къща "Приказка без край" е новият приятел на жирафчето Живко

6 юни 2014 г.
Детската къща "Приказка без край" подкрепи каузата на Център за приобщаващо образование и от днес книжката "Жирафът, който не се побираше в книжката" може да бъде закупена и от детската къща за четящи хлапета на ул. „Арх. Йордан Миланов“ № 4.

Набраните средства ще помогнат за качествено образование и равен старт за осиновени или настанени в приемна грижа деца със затруднения в научаването. Повече за кампанията на Център за приобщаващо образование можете да видите тук.

Благодарение на подрепата на всички приятели на жирафчето Живко вече четвърта година успяваме да осигурим терапевтична помощ от логопед и психолог за осиновени или настанени в приемна грижа деца, които са прекарали първите години от живота си в институции.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ