ela-bg.eu

„Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции”

3 декември 2015 г.
 MЕЧТАНИТЕ УРОЦИ И УРОЦИТЕ ПО МЕЧТАНЕ

или историята на кампанията „Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции”.

ЕДНА ХУДОЖНИЧКА С ДОБРО СЪРЦЕ
Приказката, от която започва тази история, е написана и илюстрирана от художничката Яна Казакова. Нашето желание беше да подкрепяме деца със затруднения в ученето, които са пребивавали в институция като им предоставим безплатна логопедична и психологическа подкрепа, а Яна предложи да подари книжката на нашата организация - Център за приобщаващо образование, за да я отпечатаме и включим във фондонабираща кампания. Желанието ни сбъдна и така се запознахме с героя от приказката: 

ЖИВКО – „ЖИРАФЪТ, КОЙТО НЕ СЕ ПОБИРАШЕ В КНИЖКАТА”

ЕДИН НЕУМОРЕН ЕКИП И НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ
Нашата основна цел е да помогнем на колкото се може повече деца да получат качествено образование и равен старт. Престоят на деца в институции във възрастта от 0 до 3 години е най-пагубен за тяхното емоционално и психическо развитие. Създадохме уютно място, където да се провеждат логопедичните и психологичните консултации на децата, което нарекохме: СЛЪНЧЕВАТА КЪЩА - учебно-консултативният център на ЦПО. 

ОТДАДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Работим с един логопед и двама психолози. Всички те са добри професионалисти и което е по-важното, добри хора. Успяват да намерят верния път към детето и заедно да преминат към емоционалното му съзряване или към усвояването на учебния материал. 

МНОГО ПОВЯРВАЛИ В ТАЗИ МЕЧТА ХОРА
Това са всички онези, които си купиха книжката за симпатичното Жирафче или дариха средства за каузата и с това помогнаха на проекта ни да продължава вече повече от една година.

НАПРАВЕТЕ ПОДАРЪК НА ВАШЕТО ДЕТЕ!
При продажбата на детската книжка "Жирафът, който не се побираше в книжката", 60% от приходите са предназначени за терапевтична работа с децата, а 40% се отделят за следващи тиражи, с които да помогнем на повече и повече деца. Книжката се състои от 2 части – историята на Живко и енциклопедична част. 30 страници. Цена 9,90 лв. Книжката е с ламинирани страници, което ще позволи на децата да се радват дълго на приключенията на Живко.

Научете повече за кампанията и откъде може да бъде закупена книжката.

Можете да помогнете и като дарите средства по фондонабиращата сметка на кампанията – получател:

Център за приобщаващо образование, Райфайзенбанк, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG63RZBB91551060700340.

Ще се радваме искрено, да бъдем партньори в това начинание!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ