ela-bg.eu

„Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции”

3 декември 2015 г.
 MЕЧТАНИТЕ УРОЦИ И УРОЦИТЕ ПО МЕЧТАНЕ

или историята на кампанията „Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции”.

ЕДНА ХУДОЖНИЧКА С ДОБРО СЪРЦЕ
Приказката, от която започва тази история, е написана и илюстрирана от художничката Яна Казакова. Нашето желание беше да подкрепяме деца със затруднения в ученето, които са пребивавали в институция като им предоставим безплатна логопедична и психологическа подкрепа, а Яна предложи да подари книжката на нашата организация - Център за приобщаващо образование, за да я отпечатаме и включим във фондонабираща кампания. Желанието ни сбъдна и така се запознахме с героя от приказката: 

ЖИВКО – „ЖИРАФЪТ, КОЙТО НЕ СЕ ПОБИРАШЕ В КНИЖКАТА”

ЕДИН НЕУМОРЕН ЕКИП И НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ
Нашата основна цел е да помогнем на колкото се може повече деца да получат качествено образование и равен старт. Престоят на деца в институции във възрастта от 0 до 3 години е най-пагубен за тяхното емоционално и психическо развитие. Създадохме уютно място, където да се провеждат логопедичните и психологичните консултации на децата, което нарекохме: СЛЪНЧЕВАТА КЪЩА - учебно-консултативният център на ЦПО. 

ОТДАДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Работим с един логопед и двама психолози. Всички те са добри професионалисти и което е по-важното, добри хора. Успяват да намерят верния път към детето и заедно да преминат към емоционалното му съзряване или към усвояването на учебния материал. 

МНОГО ПОВЯРВАЛИ В ТАЗИ МЕЧТА ХОРА
Това са всички онези, които си купиха книжката за симпатичното Жирафче или дариха средства за каузата и с това помогнаха на проекта ни да продължава вече повече от една година.

НАПРАВЕТЕ ПОДАРЪК НА ВАШЕТО ДЕТЕ!
При продажбата на детската книжка "Жирафът, който не се побираше в книжката", 60% от приходите са предназначени за терапевтична работа с децата, а 40% се отделят за следващи тиражи, с които да помогнем на повече и повече деца. Книжката се състои от 2 части – историята на Живко и енциклопедична част. 30 страници. Цена 9,90 лв. Книжката е с ламинирани страници, което ще позволи на децата да се радват дълго на приключенията на Живко.

Научете повече за кампанията и откъде може да бъде закупена книжката.

Можете да помогнете и като дарите средства по фондонабиращата сметка на кампанията – получател:

Център за приобщаващо образование, Райфайзенбанк, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG63RZBB91551060700340.

Ще се радваме искрено, да бъдем партньори в това начинание!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ