ela-bg.eu

Обмяна на опит с Вашингтонския университет по програма „Едно училище за всички“

11 август 2015 г.
Обмяна на опит с Вашингтонския университет по програма „Едно училище за всички“
През месец август като част от партньорството и обмена на международен опит по програма "Едно училище за всички", гост на Център за приобщаващо образование ще бъде Джейкъб Хакет.

Джейкъб е докторант към факултета по Образование към Вашингтонския университет в Сиатъл. Там той работи в тясно сътрудничество с професор Дъглас Чейни - още един от партньорите на Центъра и гост-лектор на конференцията "Приобщаващо образование - образованието на 21-ви век", която се състоя миналата година.

Джейкъб Хакет има богат опит и ежедневна практика в училищата на много различни държави, които без съмнение ще бъдат от полза за екипа на Центъра в планирането на работата с училищата-партньори на програмата за следващата учебна година.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ