ela-bg.eu

Обмяна на опит с Вашингтонския университет по програма „Едно училище за всички“

11 август 2015 г.
Обмяна на опит с Вашингтонския университет по програма „Едно училище за всички“
През месец август като част от партньорството и обмена на международен опит по програма "Едно училище за всички", гост на Център за приобщаващо образование ще бъде Джейкъб Хакет.

Джейкъб е докторант към факултета по Образование към Вашингтонския университет в Сиатъл. Там той работи в тясно сътрудничество с професор Дъглас Чейни - още един от партньорите на Центъра и гост-лектор на конференцията "Приобщаващо образование - образованието на 21-ви век", която се състоя миналата година.

Джейкъб Хакет има богат опит и ежедневна практика в училищата на много различни държави, които без съмнение ще бъдат от полза за екипа на Центъра в планирането на работата с училищата-партньори на програмата за следващата учебна година.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ