ela-bg.eu

78% от родителите смятат че училището трябва да възпитава и изгражда личности

12 септември 2014 г.
78% от родителите смятат че училището трябва да възпитава и изгражда личности
Само 22% от родителите получават обратна връзка при позитивни резултати в обучителния процес

78% от родителите на деца от 1 до 7 клас  смятат, че училището трябва да възпитава и изгражда личности, не само да дава академични знания. Резултатите са от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на Център за приобщаващо образование

Изследването извежда тенденцията, че комуникацията с учителите е по-интензивна в началните етапи на образованието и с времето отслабва. 80% от родителите на деца между 1 и 4 клас общуват поне няколко пъти в месеца с учителя, докато при родителите с деца между 5 и 7 клас този дял е 50%. Над 70% от родителите общуват с учителите няколко пъти в месеца или дори по-често, а под една трета от родителите имат контакт с учителите само на родителски срещи. Основните поводи за комуникация с учителите са свързани с проблеми в обучението(46%) или поведението на ученика (45%). Само 22% от родителите получават обратна връзка при позитивни резултати в обучителния процес и едва 16% твърдят, че учителите им дават информация за позитивното поведение на детето.

94% от родителите са доволни от образованието, което получава детето им в общообразователните училища в България. 65% твърдят, че като цяло са доволни, а 28% споделят, че са изключително доволни от училището. Само 6% от родителите са по-критични към общообразователната система. Неудовлетвореността е концентрирана в малки, но по-високо статусни групи родители, предимно в големите градове, сред хората с висше образование, които имат и по-високи очаквания към образованието на своите деца. Запитани каква е ролята на училището за децата 42% от родителите биха искали освен базово образование и знания за света, училището да развива социални умения и умения за критично мислене. 44% разчитат учителите да развиват творческия потенциал на децата, а 47% очакват училището да възпитава в норми на поведение. Сред останалите социални групи очакванията към образователния процес се свеждат основно до получаване на знания (75%) и подготовка на учениците за следващите етапи на образование (70%).

Отношенията между учители и родители са съпроводени с голяма степен на доверие и подкрепа. Между 40 и 60% от родителите изразяват доверие в учителя относно преценката му за отделното дете. Най-високо е доверието в преценката на учителите относно образованието на децата (64% от родителите твърдят, че имат пълно доверие на учителите, а 34% - донякъде се доверяват). На следващо място е преценката за поведението на детето (55% от родителите имат пълно доверие на учителите, 40% - частично). Българските родителите са по-резервирани, когато става въпрос за специфичните нужди и индивидуалното развитие на детето (пълно доверие изразяват 42%, а 49% се доверяват донякъде).

Изследването се провежда в рамките на проект „Едно училище за всички”, който се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и ще обучи учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование работи с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища.  Независимо от усилията на държавните институции и модерната нормативна база, едва 40% от родителите на деца от 1-ви до 7-ми клас в България знаят какво е приобщаващо образование.

88% от родителите споделят, че очакват приобщаващата класна стая да има позитивен ефект върху техните деца. Повече от половината очакват развиване на умение за общуване с „различни“ хора (56%) и умения за разбиране и приемане на различието (52%).  31% виждат полза за всички деца в класната стая от въвеждането на разнообразни методи и подходи на обучение. Все пак 22% от българските родители се страхуват, че децата със СОП биха свалили нивото на класа, а 11% се опасяват, че и тяхното дете би могло да придобие подобни затруднения в следствие на общуването с другите.
 

Прикачени файлове

Инфографика (PDF, 4,31 MB)

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ