ela-bg.eu

Наистина ли има място за всички деца в класната стая?

3 септември 2014 г.
Наистина ли има място за всички деца в класната стая?
Училището е основният източник на подкрепа за родителите на деца със специални образователни потребности /СОП*/

88% от родителите на деца със СОП твърдят, че подкрепата от училището е единствената, която получават извън семейството. Това сочат резултатите от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на Център за приобщаващо образование. Данните сочат, че въпреки модерното законодателство, което съществува в нашата страна, има нужда от допълнителни усилия, насочени към ефективното му прилагане на практика. Над 70% от българските учители заявяват, че се нуждаят от методическа подкрепа и адаптирани модели, за да могат да развият потенциала на всяко дете в класната стая.

Изследването се провежда в рамките на проект „Едно училище за всички”, който се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България” и ще обучи учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. По данни на Евростат България е на едно от първите места по брой на деца със СОП, отпаднали от образователната система ( България – 45% / ЕС – 22%). Център за приобщаващо образование работи с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища.

Независимо от усилията на държавните институции и модерната нормативна база, едва 40% от родителите на деца от 1-ви до 7-ми клас в България знаят какво е приобщаващо образование. След разясняване на идеята и целите на приобщаващото образование, над три четвърти изразяват подкрепа (36% категорично подкрепят, при 38% – „по-скоро подкрепям“). 43% от анкетираните са съгласни детето им да се обучава заедно с дете със СОП, също толкова се колебаят и 14% са против.

88% от родителите споделят, че очакват приобщаващата класна стая да има позитивен ефект върху техните деца. Очакваните положителни резултати са свързани с развиване на умение за общуване с „различни“ хора (56%), умения за разбиране и приемане на различието (52%), полза за всички деца в класната стая от въвеждането на разнообразни методи и подходи на обучение (31%). Все пак 22% от българските родители се страхуват, че децата със СОП биха свалили нивото на класа, а 11% се опасяват, че и тяхното дете би могло да придобие подобни затруднения в следствие на общуването с другите.

„Без значение от поставената диагноза или наблюдаваните в момента затруднения, няма необучаеми деца. Всеки родител, учител и специалист може да помогне на детето със специални образователни потребности да се развива и обучава според своите възможности и силни страни. Българските учители категорично изразяват нуждата си от допълнителна подкрепа и ние ще направим всичко възможно да пренесем най-добрите световни практики в модел, който да изградим специално за нашата образователна система” – каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

Проблеми, които родителите на деца със СОП идентифицират са липсата на адаптирани материали (79%), недостатъчните възможности за извънкласни занимания и дейности (35%), липса на подкрепа от специалисти и ресурсни учители (29%), недостигът на специалисти и подготвени кадри (22%). Според родителите на деца със СОП много често децата им срещат трудности при справяне с учебните задачи (35%), затрудняват се в социализацията и комуникацията с другите деца в училищната среда (28%).

„Резултатите категорично показват, че основният източник на подкрепа за родителите на деца със СОП в България е училището. Родителите, които са записали децата си в общообразователните училища разчитат основно на учителя на детето и на работата на ресурсния учител, където той е наличен. Докато разработвахме изследването се срещнахме с училища, в които няма такива специалисти и се разчита изцяло на ентусиазма на учителите, които от своя страна имат нужда от допълнително обучение. Липсват адаптирани учебни програми и материали, което прави този проект от изключително значение за общообразователната ни система.”, заяви Радостина Ангелова от Глобал Метрикс.  
__________________________________________
 
Център за приобщаващо образование /ЦПО/ е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Ние вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието и ценено. Голяма част от нашите проекти и програми са насочени към децата с обучителни трудности. Знаем, че тази голяма и любима за нас група деца са незаслужено пренебрегнати, неразпознати и неподкрепени. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина – и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно. Щастливи сме, когато децата – всички деца – получават възможност да развият своите способности и талант и да живеят щастливо детство.

Фондация “Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация “Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 

*Специалните образователни потребности са потребности, които могат да възникнат при различни типове увреждания и нарушения. Тук се включват и специфични обучителни трудности като дислексия, дисграфия, дискалкулия и др.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ