ela-bg.eu

Ива Бонева: Цялата ни образователна система се е научила да симулира

16 октомври 2013 г.
Ива Бонева: Цялата ни образователна система се е научила да симулира
Проф. Тони Буут: Основният проблем в България е, че учителите и учениците нямат чувство за себестойност

На 14 октомври 2013 г. в Център за култура и дебат Червената къща в София се проведе  втората конференция на проект „Едно училище за всички“. Проектът се изпълнява от Център за приобщаващо образование в партньорство с Център за изследване на приобщаващото образование - Великобритания и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Конференцията представи работата на десет български училища от София-град и София-област по методиката за управление на училищната среда и приобщаване „Индекс за приобщаване”. Беше проведена конструктивна дискусия на базата на резултатите от досегашната работа на училищата за подобряване на средата в училище, така че всички – децата, учителите и родителите да се чувстват приобщени и успешни.

В конференцията взеха участие членовете на координационите екипи на училищата, които работят по Индекс за приобщаване, както и авторът на Индекса проф. Тони Буут от Университета в Кембридж, ръководителят на Центъра за изследване на приобщаващото образование във Великобритания, д-р Артеми Сакелариадис, представители на български организации, работещи в сферата на приобщаването.

В интервю за "Хоризонт до обед" Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование каза: По различен начин се развива работата по методиката за управление на училищната среда и приобщаване. Забелязахме, че на някои места се получава прекрасно, вдъхновяващо и много успешно. Основната причина за това е желанието на директорите и на учителите да се променят и да приемат.

По думите на Бонева Индексът позволява всяко училище да се самооцени, да индентифицира проблема си и да намери решение за него със собствени сили: Там, където има желание това да се случи, то се случва. Там, където има повече умора и безнадеждност – не се случва.

Цялата ни образователна система се е научила през годините да симулира образование, учене. Това се отнася и за децата, и за учителите, и за родителите. Това е много страшно в големите градове. /.../Трябва да се обърне внимание на това дали са по-важни ченгелчетата и корена квадратен от това да имаш приятели и да се научиш да общуваш, да си вярваш и да се уважаваш. Тези ценности като че ли сме се научили само да ги симулираме, не го осъзнаваме, обясни Бонева.

Aвторът на Индекса за приобщаващо образование проф. Тони Буут обясни повече за методиката, която се прилага в 45 държави в интервю за предаването "Хоризонт до обед":

Индексът за приобщаване е начин да подкрепим училищата, детските градини, детски клубчета и други. Искаме да окуражим участието на всеки един. Искаме да направим училищата не само по-добри места за учениците, но и по-добри места за учителите.

Проф. Буут обясни, че методиката не може да бъде универсален метод, тъй като зависи от споделените ценности.

На въпрос дали подобна методика трябва да се превърне в държавна политика, той отговори: Би било чудесно, ако това стане държавна политика.

Мисля, че основният проблем в България е, че няма и в учениците, и в учителите чувство за себестойност, тъй като когато един учител се чувства по-оценен и в него има по-широко обществено доверие, той ще работи с по-голям професионализъм, добави проф. Буут.

Интервюто на Ирина Недева с Ива Бонева и проф. Тони Буут можете да чуете тук.

Източник: "Хоризонт до обед", БНР

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ