ela-bg.eu

Децата са различни, но средата трябва да е толкова гъвкава, че да поеме всяко

4 ноември 2013 г.
Децата са различни, но средата трябва да е толкова гъвкава, че да поеме всяко
Интервю на Ива Бонева в предаването "Още нещо" по TV News 7

Качественото образование и система, при която всяко дете, всеки учители, всеки родител се чувстват приети и добре приобщени в училище, са мечта за всеки. От Центъра за приобщаващо образование са се заели с тежката задача да я реализират.

Ива Бонева гостува в "Още нещо", за да разкаже с какво точно се занимават тя и колегите й и на какви принципи се опират.

Отговорността за приобщаването е в училището, в системата. Децата са различни, но средата трябва да е толкова гъвкава, че да поеме всяко, подчерта тя.

Основният проблем идва от нагласата, най-вече на учителите, чиято задача е да помогнат на децата да бъдат успешни и щастливи хора. Работата им наистина е много трудна и не е за всеки, но не е задължителна. Който не иска да бъде учител, може да се занимава с нещо друго, подчерта Бонева и добави, че преподавателите също са много самотни в училище.

Другият проблем е в комуникацията. Когато с колегите й започват да работят с някое училище, първото, което правят, е да му помогнат да се огледа отстрани. Понякога се оказва, че проблемите, които децата виждат, учителите и родителите изобщо не са подозирали за тях. Това показва, че не общуват добре.

Проблемното поведение на децата пък трябва да се коментира без обвинения и нападки, на ничия територия, за да се стигне до същността на проблема и да се помогне на детето да се интегрира, обясни Ива Бонева.Източник: TV News 7 Гледайте цялото интервю ТУК

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ