ela-bg.eu

Полезно: Когато детето среща трудности с четенето

5 март 2014 г.
Полезно: Когато детето среща трудности с четенето
Какво си мисли детето:

Вече съм ученик. Горд съм и се чувствам важен, защото съм голям. Харесвам новото си училище. Имам нови приятели и обичам госпожата си. Вечe научихме буквите и можем да четем и пишем думи и кратки изречения. Само че...вчера госпожата ме посочи да прочета урока..и ..аз се провалих. Моите приятели започнаха да ми подсказват, но това не помогна. Разплаках се и седнах на чина си. Колко е добра госпожата! Тя ме успокои, че следващия път ще успея. Следващият път аз... не успях. Страхувам се, че пак ще ме посочи да чета и аз отново няма да успея...Някои от децата започнаха да ми се подиграват.

Всеки следобяд с мама се упражняваме да четем с часове. Аз се опитвам и опитвам, но нищо не се получава. Започва да ме боли глава, дланите ми се изпотяват, понякога ми се гади, често ми се ходи до тоалетна. Мама си мисли, че я лъжа, но това наистина е така.

Как искам да имам шапка невидимка и когато съм в училище и в час никой да не ме вижда.

Какво си мисли родителят:


Дали има сериозен проблем с детето ми?! Какво да правя? Как да го науча да чете? Учителката се оплаква, че изостава и  има странно поведение. Детето ми тръгна с желание на училище, а сега не желае да ходи.

Какво казва специалистът:

Образователният процес за едни деца е по-лек, за други по-бавен и труден. Не трябва да забравяме, че всяко дете учи със свое собствено темпо, в зависимост от тип нервна система и сензорна преработка. Ако детето ви работи по-бавно от другите деца, това не означава непременно, че нещо с него не е наред  и че има непременно дислексия....

Упражненията с часове в четене и писане или в учене на урока са безсмислени и уморителни. Това може да доведе до отказ да се учи и ходи на училище.  Безсмислено е да се четат дълги изречения и текстове, когото детето не е готово за това.

Върнете се на ниво дума и/или срички. Правете кратки и интензивни по няколко пъти на ден упражнения (от 10 – 15 мин.) в четене.
Учете чрез игра.
 
Предложения и идеи за запомняне на буквите, за четене на срички и думи:

Направете карти с написани на тях букви, срички, думи с по- голям и удебелен шрифт.

Игра 1: Всеки играч тегли карта. Който я прочете правилно я взема. Печели този, който събере най- много карти.

Игра 2: Разделете картите със срички на две купчини. Дайте едната на детето, а с другата играйте вие.

Играйте като сваляте картите една след друга (като „Черен Петър”).  При свалянето ги прочитайте. Дайте възможност детето да ви изпревари.

Игра 3: Игра „Лото” – картите със срички са обърнати с гръб. Всеки тегли и прочита сричката/думата от картата. Печели този, който събере най-много карти с правилно прочетени срички и думи.

Игра 4: Състезание - за колко време в секунди ще прочета сричките/думите.

Игра 5: Съставяне на думи с определена сричка. Например: Състави пет думи или колкото можеш повече думи със сричката: ка.. (кана, като, калинка, Калина и др.) и ги запиши. Печели този, който е записал повече думи (вярно написани).

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ