ela-bg.eu

Полезно: Когато детето среща трудности с научаването на буквите

11 март 2014 г.
oт Светла Бенина, логопед в Център за приобщаващо образование

Какво си мисли родителят:
Вчера учихме буквите –  М, А... След много повторения детето ги научи. Днес отново го попитах кои са тези букви: М, А? Не можа да ги назове и посочи правилно. И така всеки ден отново и отново, но той ги забравя, все едно никога не ги е виждал. Започна да отказва да работи. Притеснявам се как ще успее да работи с темпото на другите деца.

Какво казва специалистът:
В предучилищна и начална училищна възраст (първи клас) се изучават графичните знаци на звуковете (буквите). От децата се изисква да запомнят графичния знак (буквата) и постепенно да започнат да я свързват в сричка. 

Буквите и сричките не носят смисъл. Затова те са трудни за разбиране и запомняне от детето.

Много от децата срещат затруднения в запомнянето на буквите и в разбирането на линеарната подредба на звуковете в думите, така че да образуват срички и думи, т.е. че буква М и буква А заедно правят сричката МА.

Родителите и учителите трябва да научат децата  да запомнят буквите и да четат. Те са хората, които трябва да дадат стратегия как да учим буквите и как да ги свързваме в срички и думи.

Важно!
  • Всяко дете има свой собствен стил на запомняне и учене.
  • Но всички деца обичат да играят…..
  • Децата могат сами да изработят стратегия за запомняне и учене на буквите. Достатъчно е да се вслушаме в тях, да чуем и видим тяхната игра и да им дадем възможност сами да създадат своята игра за запомняне. Ние можем само да ги напътстваме, подсказваме и подпомагаме.

Ярък пример за това е създадената игра „ Живите букви”  на петгодишната Яна. 

Тя измисли своята игра как да научи буквите и заедно със своето братче, мама и тате прекарват забавни часове в играта.

Предложения и идеи за запомняне на буквите, за четене на срички и думи:

Игра 1: „ Живите букви”- Играта на малката Яна: Буквите оживяват, когато ги назова!


Направете/купете карти с написани на тях печатни или ръкописни букви, срички (зависи каква е целта ви) с по- голям и удебелен шрифт.

Обърнете картите с лице върху масата. Пригответе си тетрадка. Играят най-малко двама.

Всеки тегли картата, назовава буквата и я записва в тетрадката. Който сгреши оставя отново картата с лице към масата. Печели този, който правилно назове и запише най-много думи. 

Играта може да се усложнява като се назовава звука на буквата, записва я и съставя дума, която започва с този звук.

Игра 2: Игра с кубчета. Децата много харесват тази игра.

С тази игра се постига:
  • Лесно и бързо запомняне на букви, срички, думи;
  • Подобряване на фина моторика и силата на ръката;
  • Подобряване на зрително-пространствена ориентация; координация ръка-око;
  • Учене на предлозите: над, пред, до, зад;
  • Обогатяване на лексиката.

Материали, които са ви необходими: 
  • Кубчета с букви; кубчета със срички; кубчета с картини (животни, принадлежности, герои от приказки и др.). Зависи от целта, която сте си поставили.
  • Голяма щипка за сладкиши.

Описание:

Наредете кубчетата върху масата, така че детето да ги вижда. Дайте му да държи  щипката. След това назовете буквата, сричката, или картинката, която е изобразена върху кубчето. От детето се изисква да я открие, назове, да хване кубчето с щипката, като се стреми да не си помага с другата ръка и постави на посоченото място кубчето. Следва инструкция: Постави „над”, „до”, „пред”, „зад” първото кубче. По същия начин се разиграва докато свършат всички кубчета. Можете да редите кули, палати, дворове…..и всичко което е във вашите фантазии.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ