ela-bg.eu

Полезно: Когато детето среща трудности с научаването на буквите

11 март 2014 г.
oт Светла Бенина, логопед в Център за приобщаващо образование

Какво си мисли родителят:
Вчера учихме буквите –  М, А... След много повторения детето ги научи. Днес отново го попитах кои са тези букви: М, А? Не можа да ги назове и посочи правилно. И така всеки ден отново и отново, но той ги забравя, все едно никога не ги е виждал. Започна да отказва да работи. Притеснявам се как ще успее да работи с темпото на другите деца.

Какво казва специалистът:
В предучилищна и начална училищна възраст (първи клас) се изучават графичните знаци на звуковете (буквите). От децата се изисква да запомнят графичния знак (буквата) и постепенно да започнат да я свързват в сричка. 

Буквите и сричките не носят смисъл. Затова те са трудни за разбиране и запомняне от детето.

Много от децата срещат затруднения в запомнянето на буквите и в разбирането на линеарната подредба на звуковете в думите, така че да образуват срички и думи, т.е. че буква М и буква А заедно правят сричката МА.

Родителите и учителите трябва да научат децата  да запомнят буквите и да четат. Те са хората, които трябва да дадат стратегия как да учим буквите и как да ги свързваме в срички и думи.

Важно!
  • Всяко дете има свой собствен стил на запомняне и учене.
  • Но всички деца обичат да играят…..
  • Децата могат сами да изработят стратегия за запомняне и учене на буквите. Достатъчно е да се вслушаме в тях, да чуем и видим тяхната игра и да им дадем възможност сами да създадат своята игра за запомняне. Ние можем само да ги напътстваме, подсказваме и подпомагаме.

Ярък пример за това е създадената игра „ Живите букви”  на петгодишната Яна. 

Тя измисли своята игра как да научи буквите и заедно със своето братче, мама и тате прекарват забавни часове в играта.

Предложения и идеи за запомняне на буквите, за четене на срички и думи:

Игра 1: „ Живите букви”- Играта на малката Яна: Буквите оживяват, когато ги назова!


Направете/купете карти с написани на тях печатни или ръкописни букви, срички (зависи каква е целта ви) с по- голям и удебелен шрифт.

Обърнете картите с лице върху масата. Пригответе си тетрадка. Играят най-малко двама.

Всеки тегли картата, назовава буквата и я записва в тетрадката. Който сгреши оставя отново картата с лице към масата. Печели този, който правилно назове и запише най-много думи. 

Играта може да се усложнява като се назовава звука на буквата, записва я и съставя дума, която започва с този звук.

Игра 2: Игра с кубчета. Децата много харесват тази игра.

С тази игра се постига:
  • Лесно и бързо запомняне на букви, срички, думи;
  • Подобряване на фина моторика и силата на ръката;
  • Подобряване на зрително-пространствена ориентация; координация ръка-око;
  • Учене на предлозите: над, пред, до, зад;
  • Обогатяване на лексиката.

Материали, които са ви необходими: 
  • Кубчета с букви; кубчета със срички; кубчета с картини (животни, принадлежности, герои от приказки и др.). Зависи от целта, която сте си поставили.
  • Голяма щипка за сладкиши.

Описание:

Наредете кубчетата върху масата, така че детето да ги вижда. Дайте му да държи  щипката. След това назовете буквата, сричката, или картинката, която е изобразена върху кубчето. От детето се изисква да я открие, назове, да хване кубчето с щипката, като се стреми да не си помага с другата ръка и постави на посоченото място кубчето. Следва инструкция: Постави „над”, „до”, „пред”, „зад” първото кубче. По същия начин се разиграва докато свършат всички кубчета. Можете да редите кули, палати, дворове…..и всичко което е във вашите фантазии.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ