ela-bg.eu

IBM Corporate Service Corps подкрепя Център за приобщаващо образование

26 октовмри 2017 г.
IBM Corporate Service Corps подкрепя Център за приобщаващо образование
IBM обяви на 16 октомври 2017 г. началото за първи път в България на програмата IBM Corporate Service Corps (IBM CSC), която да подкрепи икономическите възможности и конкурентноспобност на страната ни в области като устойчиво развитие, обществено здраве, икономическо развитие и развитие на талантите.

За период от един месец по програмата 12 служители на IBM от 7 държави (Нова Зеландия, Япония, Индия, Китай, САЩ, Бразилия, Аржентина) ще посетят София и ще работят с четири институции и организации за развитие на стратегиите им и за подобряване на бизнес средата. Екипът от бизнес и технологични експерти ще приложат най-ефективните методи за постигането на тези цели.

Център за приобщаващо образование е една от четирите организации, които специалистите от компанията ще подкрепят. Основната цел на екипа на IBM CSC е да създаде план за маркетинг и бизнес развитие, който да позволи на Центъра да диверсифицира източниците си на приходи и финансиране, да засили репутацията си и да изгради ефективна и изпълнима маркетингова стратегия.

Другите 3 каузи и организации са: Проект AirBG.info на фондация Код: България, Зелена София, проект на Столична община и Изпълнителната агенция по трансплантация.

Създадена през 2008 г., програмата IBM CSC традиционно изпраща топ таланти на IBM в развиващи се държави по целия свят, които предоставят безвъзмездно услуги и решения на неправителствени организации, държавни, малки и средни предприятия по въпроси, свързани с бизнеса, технологиите и обществото.

До края на 2017 г. IBM CSC ще изпрати около 3500 IBM служители в близо 40 държави, превръщайки тази про боно програма в една от най-големите в света.     

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ