ela-bg.eu

ЕЛА открива първото си събитие от поредицата "Група за професионална подкрепа"

07.10.2019 г.
ЕЛА открива първото си събитие от поредицата "Група за професионална подкрепа"
Първото събитие от поредицата „Група за професионална подкрепа“ ще бъде на тема „Взаимоотношенията в училище“. 

Ние, от Сдружение за споделено учене ЕЛА (до септември 2019 Център за приобщаващо образование), знаем от опит, че Вие - учителите, директорите и специалистите имате  нужда от пространство и отделено време за обсъждане на ежедневните казуси, които срещате в училище. Затова и създадохме поредицата от събития, които нарекохме  „Група за професионална подкрепа“. 

В групата  можете да споделяте своите въпроси, да обсъждате теми, които Ви вълнуват или да предлагате решения на казусите на Ваши колеги. Всеки път събитията ще са посветени на определена тема с гост-водещ модератор и експерт, който ще представя теоретични основи на темата и след това групата ще обсъжда постъпили казуси, свързани с темата. Ко-модератор и организатор на срещите ще е представител на Сдружение за споделено учене ЕЛА.

Групите се състоят от 10 до 15 души, като не е задължително абонаментното присъствие на всяка среща. Можете да присъствате,когато имате  интерес  към съответната тема. Също така, в  групите може да се включват  членове от един и същ училищен екип или индивидуални представители на различни екипи.

Първото събитие от поредицата „Група за професионална подкрепа“ ще е на тема „Взаимоотношенията в училище“ с водещ Анет Маринова, психолог, психоаналитичен терапевт, и ко-модератор Лилия Аракчиева от Сдружение ЕЛА.

То ще се проведе на 18 октомври 2019 г. (петък) от 14.00 до 18.00 ч. в офиса на Сдружение за споделено учене ЕЛА (гр. София 1000, ул. Княз Борис I №133, ап. 1)  със следната програма:
  • 14.00-15.30 ч. - Сесия I – Представяне на участниците и презентация по темата „Взаимоотношенията в училище“ от Анет Маринова
  • 15.30-16.00 ч. - Кафе-пауза и създаване на контакти
  • 16.00- 18.00 ч. - Сесия II – Споделяне и решаване на казуси – 2 казуса, които са предварително подадени от присъстващите* и представени от тях по време на сесията .

Методика на обсъждане на казусите: Всички, включително и водещия, участват в обсъждането, като споделят опит и идеи за справяне със ситуацията, описана в казуса. Всеки участник, който е представил казус, си тръгва с план за възможни последващи стъпки. Ако в групата възникнат въпроси за  нови казуси, тяхното обсъждане ще бъде насрочено в рамките на следваща среща на групата.
Нова дата и тема за следващата среща  могат да бъдат предложени и обсъдени в рамките на текущата среща или да бъдат обявени допълнително .  

*Казусите се преглеждат и избират от водещия предварително, като се взема предвид  връзката на казусите с конкретната тема на съответната среща. Всеки от регистриралите се участници има възможност, но не е задължително  да предложи казус. За описанието на казусите , се попълва  бланката, прикачена по-долу, като попълнената бланка се  изпраща  на и-мейл l.vasileva@cie-bg.eu до 16.10.2019 г. (сряда).

Регистрацията за срещата: очакваме да заявите присъствието си  в срок до 16.10.2019 г. (сряда).

За регистрация и въпроси:
Офис на Сдружение ЕЛА office@cie-bg.eu, тел. 02/ 870 20 63, както и към Лилия Аракчиева l.vasileva@cie-bg.eu, тел. 0894 066 359

Такса и начин на плащане:
  • Таксата е 15 лв. на участник за едно посещение;
  • Заплащането се извършва на място в деня на провеждане или авансово по банков път.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Група за професионална подкрепа
 
 

Прикачени файлове

Форма за описание на казус

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ