ela-bg.eu

Управление и приобщаващото училище: уроците на един пилотен модел

21 декември 2017 г.
Ива Бонева, изпълнителен директор, Лилия Аракчиева, ръководител проект, и Стефка Чинчева, специалист обучение и развитие в Център за приобщаващо образование, участваха в панел „Управление и приобщаващото училище: уроците на един пилотен модел“, част от дискусионния форум „Управленски предизвикателства пред иновативните училища и мрежи в България“. Събитието се проведе на 14 декември 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ и се организира от Междуниверситетски институт за мениджмънт на образованието „ИнтерАула“ .

Представителите на екипа на Центъра презентираха българския Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда. Те споделиха и научените уроци по време на неговото създаване в партньорство с пет училища в рамките на програма „Едно училище за всички“ – Фаза 1 (2014 – 2016 г.) и неговото прилагане в още 10 училища през втората Фаза на програмата, която ще продължи до 2019 г.  Според Модела приобщаващото образование е постоянен процес на самоусъвършенстване на училището чрез постигането на конкретни цели за развитие и набелязването на нови в четири важни за всяко училище области: училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. След направените презентации последва дискусия защо промяната на училищна среда се случва на ниво училищно управление,  кой отговаря за промяната и защо е нужен системен подход, за да имаме приобщаваща училищна среда, защо училището се нуждае от подкрепа отвън  и от какви умения и подкрепа се нуждаят учителите, за да бъдат приобщаващи.

Други теми по време на форума бяха представяне на Прогресивното училище на Института за прогресивно образование, Монтесори образование – практики в една ДГ в Габрово и ОУ в Железница, как актьорското майсторство е полезно за развитието на училищно лидерство, предизвикателствата пред  частните училища, които  едновременно трябва да спазват държвните стандарти и все пак да не се отказват от своята мисия и визия, с които са създадени.

Събитието приключи с представяне на Модел за полицентрично инспектиране на училища, според който доброволно формирана мрежа от училища в София-град се самонаблюдава и самоконтролира, с което снема силно контролната роля на РУО и дава възможност за обмен на идеи, взаимна подкрепа и методическа роля на РУО. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ