ela-bg.eu

Екипни срещи в пилотните училища по програма "Едно училище за всички"

15 януари 2015 г.
Екипни срещи в пилотните училища по програма "Едно училище за всички"
През месец януари Център за приобщаващо образование ще проведе екипни срещи в петте училища-партньори по програмата „Едно училище за всички“, подкрепяна от Фондация „Америка за България".

През ноември и декември 2014 г. екипът на ЦПО организира обучения, които имаха за цел  да повишат както уменията, така и увереността на учителите при работа с децата с обучителни трудности. Проведените модули бяха с фокус върху различните стилове на учене и насоки за преподаване според стила на учене на всички ученици. Представена беше конкретна информация как да се оценяват уменията (силни и слаби страни) на учениците, с цел изготвяне на ефективен, индивидуален план за работа, както и стратегии за справяне с нежеланото поведение.

През януари учителите ще предприемат втората важна стъпка за създаване на приобщаваща среда в класната стая – прилагането на новите модели с помощта на специалисти. Екипните срещи ще дадат възможност на учителите да дискутират в детайли и да споделят опит от прилагането на уменията, придобити по време на обученията.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ