ela-bg.eu

ЕК и МОН представиха доклад „Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България"

28 ноември 2017 г.
ЕК и МОН представиха доклад „Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България"
На 24 ноември 2017 г. в Гранд Хотел София на специално събитие беше представен доклада на ЕК „Мониторинг на образованието и обучението 2017 - България". Организирано от Министерство на образованието и науката и Представителството на Европейската комисия в България, негови гости бяха представители на Европейската агенция за специални нужди и приобщаващо образование, РУО, РЦПППО , неправителствени организации и университети.

Въз основа на най-актуалните количествени и качествени данни, в доклада  са представени и оценени основните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС, като се акцентира върху новостите от средата на 2016 г. нататък. Докладът е обособен в 7 раздела: основни показатели; основни констатации; борба срещу неравенството и насърчаване на приобщаването; инвестиране в образование и обучение; модернизиране на училищното образование; модернизиране на висшето образование; модернизиране на професионалното образование и обучение и насърчаване на ученето на възрастни.

Подробен анализ на доклада за България направи Стефан Херманс -  директор на  направление „Стратегия и оценка на политиката“ в Главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ в ЕК. Той определи като основна тема в тазгодишния доклад неравенството в образованието и важната роля, която образованието изпълнява за изграждането на по-справедливо общество.  Една от основните характеристики на неравенството е неговото предаване между поколенията или въздействието на социално-икономическото положение на родителите върху образователните резултати, професионалния статут, доходите или здравето на техните деца.

Заместник-министър на образованието и науката Деница Сачева подчерта, че във връзка с председателството на Съвета  на ЕС, България се намира исторически момент, в който ЕК слага силен фокус върху образованието. Тя допълни, че ще се работи за намиране на правилните политики, за приобщаване спрямо регионалните неравенства. Приобщаващото образование е ключ, с който да се отключи потенциала на учениците, но и да се намалят различията. МОН работи усилено по препоръката на Съвета на ЕС за социално приобщаване.

През първото шестмесечие на 2018 г. в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС предстоят множество събития и дискусии, на които ще бъдат разгледани различни въпроси, свързани с политиките за образование, включващи: дигитални компетенции, професионално образование, междусекторно сътрудничество и др.

В свое изказване проф. Владимир Радулов (преподавател в СУ, професор по педагогика на зрителните затруднения) подчерта, че е изключително важно медиите да бъдат запознати с принципите и философията на приобщаващото образование, както и да боравят с правилните термини.

По време на събитието, Лилия Аракчиева, Ръководител проект в Център за приобщаващо образование разказа за работата на организацията и представи визията на Центъра какво е приобщаващо образование и как можем да го приложим чрез Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ