ela-bg.eu

Регионални срещи с партньорските училища по Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2

14 юни 2017 г.
Център за приобщаващо образование организира 2 регионални срещи с екипите от училищата, участващи в Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2. Първата се проведе между 2 и 4 юни 2017 г. в Трявна с петте училища от Северна България, а втората между 9 и 11 юни в Банкя с петте от Южна България. На срещите се включиха и представители на партньорските училища от Фаза 1 на Програмата. В събитията взеха участие общо 64 директори, учители и други педагогически специалисти.

Основните цели на срещите бяха: присъстващите да се запознаят с четирите области на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда (Училищно управление, Педагогически практики, Детска закрила, Партньорство с родителите); да споделят опита си относно преминалия скоро процес на самооценка във всяко училище с Инструмента, разработен от ЦПО. Участниците работиха върху планиране на дейностите във всяка от четирите области и върху изготвяне на планове за действие. Успяхме да обсъдим с тях нагласи спрямо приобщаващото образование и да ги запознаем с аспекти на комуникационната политика на ЦПО. Заедно търсихме идеи какви вътрешни и външни за училището ресурси могат да използват, за да постигат целите си и да осъществяват различни инициативи, както и по какъв начин могат да си партнират с медиите.

Двете срещи дадоха възможност на екипите да се опознаят, да споделят опит за постигнатото до момента и да идентифицират общи допирни точки в бъдещата си работа. Профилите на новите 10 партньорски училища са различни, но следваната от тях идеология - развитие на приобщаващото образование в България - ги обединява.

В следващите два месеца в училищата ще се формират малки екипи от учители, които подробно ще планират цели и дейности за изпълнение в рамките на четирите области на Модела. През следващата учебна година екипите ще реализират това, което са заложили в плановете си за действие, и ще се доближат до голямата си цел – изграждане на по-приобщаваща среда в училище.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ