ela-bg.eu

Дискусия за равнопоставеността на половете се проведе в Благоевград

28 март 2018 г.
Дискусия за равнопоставеността на половете се проведе в Благоевград
На 26 март 2018 г.  Американският университет в Благоевград беше домакин на панелна дискусия на тема "Разговор за жените, мъжете, половете и правата". Тя се проведе на английски език и беше организирана от преподаватели от факултета по "Журналистика и Масова комуникация".

Целта на събитието беше студенти от тези специалности, гости на университета и всички желаещи да получат възможност да се срещнат и разговарят с хора, работещи "за" и водещи позитивна промяна в нагласите и законовите рамки по отношение на равнопоставеността между половете.

Център за приобщаващо образование беше представен с участието на панелистите Ива Бонева, изпълнителен директор и Евгений Димитров, специалист "Обучение и развитие". Другият участник от панелистите бе Татяна Кметова от Център за изследвания и политики за жените.

След кръг с въпроси към панелистите, представили дейността си, възгледите и позицията си по темата, публиката получи възможност да отправи своите питания и коментари към тях. Събитието завърши с неформална част и разговори на по чаша вино. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ