ela-bg.eu

Дискусия за равнопоставеността на половете се проведе в Благоевград

28 март 2018 г.
Дискусия за равнопоставеността на половете се проведе в Благоевград
На 26 март 2018 г.  Американският университет в Благоевград беше домакин на панелна дискусия на тема "Разговор за жените, мъжете, половете и правата". Тя се проведе на английски език и беше организирана от преподаватели от факултета по "Журналистика и Масова комуникация".

Целта на събитието беше студенти от тези специалности, гости на университета и всички желаещи да получат възможност да се срещнат и разговарят с хора, работещи "за" и водещи позитивна промяна в нагласите и законовите рамки по отношение на равнопоставеността между половете.

Център за приобщаващо образование беше представен с участието на панелистите Ива Бонева, изпълнителен директор и Евгений Димитров, специалист "Обучение и развитие". Другият участник от панелистите бе Татяна Кметова от Център за изследвания и политики за жените.

След кръг с въпроси към панелистите, представили дейността си, възгледите и позицията си по темата, публиката получи възможност да отправи своите питания и коментари към тях. Събитието завърши с неформална част и разговори на по чаша вино. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ