ela-bg.eu

Детето със специални нужди и неговата безопасност

10 октомври 2014 г.
Детето със специални нужди и неговата безопасност
Няколко съвета за развиване у детето на умения за предпазване от опасни ситуации

Автор: Стефан Йорданов, 
координатор детска закрила и участие, Център за приобщаващо образование​

Един от най-разпространените митове в нашето общество е, че децата със специални нужди, тези с увреждания или с обучителни трудности са изложени на по-нисък риск от злоупотреба и насилие в сравнение с всички останали деца. Всъщност, това не е така. Децата със специални нужди имат нужда да развиват лични умения за предпазване от опасни ситуации, защото вероятността да преживеят насилие или тормоз е много сериозна и в пъти по-висока от риска за другите деца. Ето някои от причините:
 • Недостатъчни умения за комуникация.
 • Нужда от непрекъсната грижа.
 • Ограничено чувство за опасност.
 • Зависимост от тези, които полагат грижи за тях.
 • Силна нужда от внимание, привързаност и приятелство.
 • Ниско самочувствие и липса на увереност в собствените сили.
 • Страх от вероятността да не ти повярват.
 • Ограничено разбиране за пол и сексуалност.
 • Децата със специални нужди е по-вероятно да имат усещането за изолация и безпомощност. Като родител или учител на такова дете сигурно не един път сте усещали нуждата от допълнителна помощ, за да посрещнете неговите нужди и да бъдете още по-полезни и грижовни, но въпреки това от съществено значение е да окуражавате детето да бъде по-независимо и по-уверено в себе си. Колкото и да не ви се вярва, това е напълно възможно. Ето няколко полезни подхода в тази насока:
 • Окуражавайте силните страни на детето и подчертавайте значението им за него като личност.
 • Позволявайте на детето да прави избори и да взима решения, колкото и незначителни да ви изглеждат те на пръв поглед.
 • Развивайте базовите социални умения- да поздравява, да благодари и т.н.
 • Научете детето да изписва името си, да знае адреса, на който живее или телефонния номер, чрез който могат да се свържат с Вас.
 • Развивайте способността на детето да се ориентира в градски условия, да пита за посоки и да се обажда по телефона, когато ситуацията го изисква.
 • Детето трябва да разпознава чувството за лична неприкосновеност и всичките си права, произтичащи от него. Трябва да се уважава неговия избор да харесва или не харесва хората, които се грижат за личната му хигиена или го съпровождат в ежедневните му занимания. На детето трябва винаги да се обяснява кое с каква цел се прави и защо.
 • Дискутирайте с детето ситуации, който имат различни изходи. Децата със специални нужди имат потребност от правила за всяка една хипотетична ситуация, затова е от съществено значение да практикувате заедно с детето си неговото право да казва „не” при определени условия.
 • Убедете се, че детето разпознава значението на думи като „опасен”, „безопасен”, „личен”, „таен”, „непознат”, „доверие”, „право” и т.н.

Всички тези подходи изискват време, затова ги обсъдете с онези, които работят с детето и се грижат за него. Когато насоките, описани по-горе се имат предвид при обучението на детето в училище и възпитанието му вкъщи, то по-бързо ще развие своите базови умения за предпазване от ситуации, които биха били опасни за него.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ