ela-bg.eu

Десетокласници усвоиха умения да разпознават и реагират на неприемливо поведение и насилие сред ученици

01 юли 2019 г.
На 25 и 26 юни 2019 г.  повече от 20 ученици от две столични училища-партньори на Център за приобщаващо образование, посветиха времето си на една изключително важна за младите хора тема - разпознаване и реакция на неприемливо поведение и насилие, възникнало във взаимоотношенията в училище, включително насочено към момичета и жени. 
 
Учениците от 9 и 10 клас от столичните 137 СУ и 97 СУ участваха в уъркшоп, по време на който усвоиха умения за работа по темата с техни връстници. Дискусиите бяха динамични, а младите хора бяха изключително активни в споделянето на мнение и поставянето на въпроси.

По време на уъкшопа бъдещите единадесетокласници планираха организирането и провеждането на тематични събития, които ще предложат на своите връстници в училище през новата учебна година.
 
Събитието е част от работата на Центъра по съвместна инициатива с AVON България - провеждане на информационна кампания по повод насилието над жени и момичета в училища. Тя включва няколко етапа на интервенция с ученици в 10-ти клас – задълбочена работа с ученици от целевата група за изготвяне и тестване на образователна програма, която да покрие техните нужди от информираност по темата, последвано от реализиране на редица образователни семинари в училища в столицата и на последващ етап - в цялата страна.

Инициативата  е базирана на резултатите от национално изследване сред ученици в 10-ти клас с основен акцент насилието във взаимоотношенията, в семейна среда, както и в училище, което бе проведено през февруари 2019 г. от AVON България. Целта на изследването бе да открие основни тенденции и възприятия сред младежите по отношение на насилието над жени и момичета.
 
Повече информация за изследването и съвместната инициатива на AVON България и Център за приобщаващо образование можете да видите тук.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ