ela-bg.eu

Десетокласници усвоиха умения да разпознават и реагират на неприемливо поведение и насилие сред ученици

01 юли 2019 г.
На 25 и 26 юни 2019 г.  повече от 20 ученици от две столични училища-партньори на Център за приобщаващо образование, посветиха времето си на една изключително важна за младите хора тема - разпознаване и реакция на неприемливо поведение и насилие, възникнало във взаимоотношенията в училище, включително насочено към момичета и жени. 
 
Учениците от 9 и 10 клас от столичните 137 СУ и 97 СУ участваха в уъркшоп, по време на който усвоиха умения за работа по темата с техни връстници. Дискусиите бяха динамични, а младите хора бяха изключително активни в споделянето на мнение и поставянето на въпроси.

По време на уъкшопа бъдещите единадесетокласници планираха организирането и провеждането на тематични събития, които ще предложат на своите връстници в училище през новата учебна година.
 
Събитието е част от работата на Центъра по съвместна инициатива с AVON България - провеждане на информационна кампания по повод насилието над жени и момичета в училища. Тя включва няколко етапа на интервенция с ученици в 10-ти клас – задълбочена работа с ученици от целевата група за изготвяне и тестване на образователна програма, която да покрие техните нужди от информираност по темата, последвано от реализиране на редица образователни семинари в училища в столицата и на последващ етап - в цялата страна.

Инициативата  е базирана на резултатите от национално изследване сред ученици в 10-ти клас с основен акцент насилието във взаимоотношенията, в семейна среда, както и в училище, което бе проведено през февруари 2019 г. от AVON България. Целта на изследването бе да открие основни тенденции и възприятия сред младежите по отношение на насилието над жени и момичета.
 
Повече информация за изследването и съвместната инициатива на AVON България и Център за приобщаващо образование можете да видите тук.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ