ela-bg.eu

„Ден на приобщаването“ се проведе в 104 ОУ „Захари Стоянов“, София

26 октовмри 2017 г.
„Ден на приобщаването“ се проведе в 104 ОУ „Захари Стоянов“, София
Екипът на 104 ОУ „Захари Стоянов“, София организира на 18 октомври 2017 г. „Ден на приобщаването“ . Събитието беше част от фондонабиращата кампания „Новите наши любими места“, чиято цел е събирането на средства за изграждането на площадка с фитнес уреди в двора на училището и провеждането на детска академия „Приобщаващ лидер“.

С радост и ентусиазъм в този слънчев есенен ден учениците се включиха в различни екипни спортни игри. Те бяха подкрепяни от своите учители и родители.

Можете да се включите в кампанията през сайта на Център за приобщаващо образование или на място в училище.

Благодарим ви!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ