ela-bg.eu

Честит Ден на народните будители!

1 ноември 2014 г.
Честит Ден на народните будители!
Уважаеми Учители, 
 
Позволете ни да Ви поздравим с Деня на народните будители - 1 ноември. Вие, всички български учители напълно заслужено се зовете Будители. Вие носите знанието, което формира най-първите граждански ценности в нашите деца. Вие оставате и пазителите на духовността, които търсим най-вече във време на големи предизвикателства за духа, каквото е днешното.
 
Затова се прекланяме пред усърдието и желанието, което влагате във Вашата работа с децата на България. Желаем Ви здраве, преди всичко и все повече възможности за истинско професионално удовлетворение. 
 
Честит Ден на будителите от екипа на Център за приобщаващо образование!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ