ela-bg.eu

Децата – активни участници във вземането на решения в училище

3 юни 2014 г.
Кога за последно се допитахте до мнението на Ваш ученик…?

Определено овластяването на децата и участието им в училищните дейности може да бъде своеобразно предизвикателство за учителя. Той трябва да излезе от своята ежедневна роля на преподавател и да се превърне в съветник и консултант, като едновременно с това продължи да носи отговорност за децата.

Предлагаме Ви един лесен и много ефективен начин да предоставите възможност на децата да изразят своето мнение относно решения, които ги засягат.

Разберете какво харесват ученици в училище или какво е онова, което ги притеснява. Научете какви са проблемите им, вижте за какво мечатят.

Нека направят карта на любимите си места в училище или на онези, на които избягват да ходят. Как биха искали да променят тези места? Дайте им свободата да предложат своите идеи. Ще бъдете изненадани колко точно децата успяват да идентифицират проблемите и колко реалистични и ясни са желанията им относно промяна в средата.

Подкрепете ги в реализирането на идеите! 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ