ela-bg.eu

ЦПО получи дарение от CEE Property Bulgaria Ltd.

15 април 2017 г.
ЦПО получи дарение от CEE Property Bulgaria Ltd.
Център за приобщаващо образование получи дарение от CEE Property Bulgaria Ltd., част от S Immo AG Австрия и собственик на Сердика МОЛ и Сердика Офиси в размер на 3 333 лв. Средствата ще подкрепят усилията ни повече деца да учат и играят със своите връстници, да получат възможност да развият своите таланти и имат щастливо детство. Благодарим от сърце за подкрепата и гласуваното доверие!

В края на 2014 година дружество от CEE Property Bulgaria Ltd. реши вместо коледни подаръци за своите клиенти и партньори да организира кампания с интернет платформа, на която могат да се строят виртуални къщички в Коледно селце, като всяка къщичка отговаря на 10 лв. които CEE Property Bulgaria Ltd. да дари. Дружеството избра три инициативи, на които да дари набраните средства. Щастливи сме, че каузата на Център за приобщаващо образование бе сред избраните.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ