ela-bg.eu

Citi - поредният победител в конкурса за "Бизнес, даващ крила на българското образование"

15 юли 2018 г.
Citi - поредният победител в конкурса за "Бизнес, даващ крила на българското образование"
Citi са сред 12-те отличените бизнес организации, подкрепящи българското образование, победители в конкурса на Център за приобщаващо образование.

За последните 15 години инвестициите, на Сити в образователните програми са достигнали до над 25 хил. ученици и студенти в България.
Началото на партньорството между JA България и Citi в България, “15 години Citi & JA за младежко предприемачество и финансова грамотност”, осъществявано чрез финансиране от Фондация Сити за образователните програми на JA по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа в гимназиален етап, стартира още през 2004 г.

Проектът е създаден с цел да се изградят предприемачески умения, развиване на финансова грамотност, лидерски умения и умения за работа в екип и решаване на проблеми (в рамките на програмата „Учебна компания“, преподавана в училище), а от 2008 г. и на студентите (JA Startup Program).

През 2011г., Сити подкрепя JA да стартира предприемачески курс в Американския университет в Благоевград, като година по-късно се включва с подобна инициатива и в УНСС. В момента партньорството продължава с програмата „Учебна компания“ в 76 средни училища, ежегоден Национален финансов лагер с над 100 участници всяка година и с университетската програма JA Startup в Американския Университет в България, в Благоевград и Университета за Национално и Световно Стопанство в София.

Различните дейности по програмата включват обучения на преподаватели за работа с учениците за изграждане на учебни компании, създаване на учебно съдържание и организирането на периодични събития, в които учебните компании представят и отчитат своите дейности и награждаването на най-добрите от тях.

През 2017 година, в рамките на инициативата Pathways2Progress, Citi Foundation обявяват плановете си да отпуснат 100 милиона долара, с които да помогнат на 500 000 младежи в цял свят до 2020 година. Очаква се, над 10,000 служители-доброволци да се включат в програмите като ментори и бизнес консултанти.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ