ela-bg.eu

Citi - поредният победител в конкурса за "Бизнес, даващ крила на българското образование"

15 юли 2018 г.
Citi - поредният победител в конкурса за "Бизнес, даващ крила на българското образование"
Citi са сред 12-те отличените бизнес организации, подкрепящи българското образование, победители в конкурса на Център за приобщаващо образование.

За последните 15 години инвестициите, на Сити в образователните програми са достигнали до над 25 хил. ученици и студенти в България.
Началото на партньорството между JA България и Citi в България, “15 години Citi & JA за младежко предприемачество и финансова грамотност”, осъществявано чрез финансиране от Фондация Сити за образователните програми на JA по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа в гимназиален етап, стартира още през 2004 г.

Проектът е създаден с цел да се изградят предприемачески умения, развиване на финансова грамотност, лидерски умения и умения за работа в екип и решаване на проблеми (в рамките на програмата „Учебна компания“, преподавана в училище), а от 2008 г. и на студентите (JA Startup Program).

През 2011г., Сити подкрепя JA да стартира предприемачески курс в Американския университет в Благоевград, като година по-късно се включва с подобна инициатива и в УНСС. В момента партньорството продължава с програмата „Учебна компания“ в 76 средни училища, ежегоден Национален финансов лагер с над 100 участници всяка година и с университетската програма JA Startup в Американския Университет в България, в Благоевград и Университета за Национално и Световно Стопанство в София.

Различните дейности по програмата включват обучения на преподаватели за работа с учениците за изграждане на учебни компании, създаване на учебно съдържание и организирането на периодични събития, в които учебните компании представят и отчитат своите дейности и награждаването на най-добрите от тях.

През 2017 година, в рамките на инициативата Pathways2Progress, Citi Foundation обявяват плановете си да отпуснат 100 милиона долара, с които да помогнат на 500 000 младежи в цял свят до 2020 година. Очаква се, над 10,000 служители-доброволци да се включат в програмите като ментори и бизнес консултанти.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ