ela-bg.eu

Безопасни общности

Период: Октомври 2009 - Октомври 2011 г.
Безопасни общности
Период: Октомври 2009 – Октомври 2011 г.
Финансираща организация: Фондация „Оук“

С проект „Безопасни общности“  Център за приобщаващо образование си поставя за цел създаване на работещ модел за бързо реагиране на местно ниво в четири общини при опасение или сигнал за злоупотреба с дете, базиран на международните стандарти за закрила на детето и осъществен от всички заинтересовани страни по места. Той е продължение на финансирания от фондация „Оук“ проект „Деца в безопасност“.

Неговите основни резултати са изработването на  доклад, обобщаващ  съществуващите политики и практики за закрила на детето в училища, домове, центрове и други структури, които работят директно с деца; представяне и развиване на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето, изграждане на единно разбиране за проблемите на закрилата на детето, обучения за въвеждане на вътрешноорганизационна политика и процедури за закрила на детето и модул за бърза реакция и взаимодействие.

Партньори на Център за приобщаващо образование по проекта са: Сдружение „Малки стъпки“, Плевен, Национален алианс за работа с доброволци, Пловдив, „Самаряни“, Стара Загора и Социално консултативен център - Самоков.

Децата – сигурни и защитени

Сигурността на децата винаги е била една от най-значимите каузи на Център за приобщаващо образование. Като продължение на десетгодишната работа на британския фонд Save the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът на Центъра продължава да налага принципите на детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да расте здраво в безопасна среда.
 

ОЩЕ