ela-bg.eu

Безопасни общности

Период: Октомври 2009 - Октомври 2011 г.
Безопасни общности
Период: Октомври 2009 – Октомври 2011 г.
Финансираща организация: Фондация „Оук“

С проект „Безопасни общности“  Център за приобщаващо образование си поставя за цел създаване на работещ модел за бързо реагиране на местно ниво в четири общини при опасение или сигнал за злоупотреба с дете, базиран на международните стандарти за закрила на детето и осъществен от всички заинтересовани страни по места. Той е продължение на финансирания от фондация „Оук“ проект „Деца в безопасност“.

Неговите основни резултати са изработването на  доклад, обобщаващ  съществуващите политики и практики за закрила на детето в училища, домове, центрове и други структури, които работят директно с деца; представяне и развиване на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето, изграждане на единно разбиране за проблемите на закрилата на детето, обучения за въвеждане на вътрешноорганизационна политика и процедури за закрила на детето и модул за бърза реакция и взаимодействие.

Партньори на Център за приобщаващо образование по проекта са: Сдружение „Малки стъпки“, Плевен, Национален алианс за работа с доброволци, Пловдив, „Самаряни“, Стара Загора и Социално консултативен център - Самоков.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ