ela-bg.eu

Уолтопия с отличие за бизнес организация с отношение и принос към българското образование

12 юли 2018 г.
Уолтопия с отличие за бизнес организация с отношение и принос към българското образование
Център за приобщаващо образование награди Уолтопия за ангажираността им към немалко образователни инициативи, изразена чрез подпомагане дейността на фондация „Заедно в час“.

Чрез различни видове подкрепа като достъп до реална бизнес среда, менторство, участие в различни събития, обучения и финансова подкрепа, екипът на “Уолтопия” АД се включва активно в работата по осигуряване на достъп до качествено образование на децата в страната, независимо от това къде се намират те.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ