ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование и кино Одеон организират тематични петъчни прожекции

2 март 2016
Център за приобщаващо образование и кино Одеон организират тематични петъчни прожекции
Център за приобщаващо образование в партньорство с филмотечно кино Одеон организира две тематични прожекции с дискусии на тема: „Училището е голям филм“. В кино вечерите участват учители от петте училища от програма „Едно училище за всички“, кино творци, журналисти и приятели на Центъра.

На 26 февруари 2016 г. присъстващите  се потопиха в атмосферата на съвременното българско училище с хитовия „XI A” на режисьора Михаела Комитова. Специални гости бяха Георги Костов, един от авторите на филма и продуцентът Христо Христов.
 
В дискусията след филма гостите задаваха въпроси, свързани с избора на главната героиня, дали те като учители се чувстват като нея, обсъдиха всекидневните избори, които всеки един от тях му се налага да прави. Те единодушно подкрепиха посланието на филма всяко дете в училище да бъде подкрепено, ценено и да има възможност да развива своя талант. Именно тези ключови елементи са в основата на приобщаващото училище.
 
Следващата прожекция ще бъде на 1 април 2016 г. с реалистичната продукция на БНТ „№1“.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ