ela-bg.eu

Рицари на познанието мериха сили в училищен турнир

01 април 2016
Рицари на познанието мериха сили в училищен турнир
За трета поредна година 202 ОУ “Христо Ботев“ в с. Долни Пасарел организира училищния турнир „Сблъсък на класовете“. В него участваха ученици от 4 до 6 клас, които се състезаваха в 5 различни предметни области: български език и литература, английски език, математика, история и география  и природни науки. Целта на викторината е създаване на екипност и усещане за общност.

202 ОУ „Христо Ботев“ е едно от петте училища-партньори на Център за приобщаващо образование по програма „Едно училище за всички“, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и има за цел създаването на български модел на приобщаваща училищна среда.
 
Състезанието е отборно. Всеки отбор трябва да отговори на 30 въпроса с различна трудност. Участниците имат право да изготвят стратегии, свързани с организацията на работа, пестене на време, ефективност и като цяло добро представяне. Отборите могат да използват единствено ресурси, предоставени от Съвета на Владетелите на познанието, който журира попълнените тестове.
 
Турнирът  кара учениците да се групират, по начин, който спомага за общия успех на отбора. Всеки от участниците в него допринася със своите силни страни като организационни, координационни умения, знание по съответната материя. Така  учениците се учат да работят в екип, да зачитат мнението на другите и заедно да постигат целите си.
 
Благодарим на нашите партньори от Boulderland и сладкарница „Орхидея“, които осигуриха наградите за победителите.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ