ela-bg.eu

Рицари на познанието мериха сили в училищен турнир

01 април 2016
Рицари на познанието мериха сили в училищен турнир
За трета поредна година 202 ОУ “Христо Ботев“ в с. Долни Пасарел организира училищния турнир „Сблъсък на класовете“. В него участваха ученици от 4 до 6 клас, които се състезаваха в 5 различни предметни области: български език и литература, английски език, математика, история и география  и природни науки. Целта на викторината е създаване на екипност и усещане за общност.

202 ОУ „Христо Ботев“ е едно от петте училища-партньори на Център за приобщаващо образование по програма „Едно училище за всички“, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и има за цел създаването на български модел на приобщаваща училищна среда.
 
Състезанието е отборно. Всеки отбор трябва да отговори на 30 въпроса с различна трудност. Участниците имат право да изготвят стратегии, свързани с организацията на работа, пестене на време, ефективност и като цяло добро представяне. Отборите могат да използват единствено ресурси, предоставени от Съвета на Владетелите на познанието, който журира попълнените тестове.
 
Турнирът  кара учениците да се групират, по начин, който спомага за общия успех на отбора. Всеки от участниците в него допринася със своите силни страни като организационни, координационни умения, знание по съответната материя. Така  учениците се учат да работят в екип, да зачитат мнението на другите и заедно да постигат целите си.
 
Благодарим на нашите партньори от Boulderland и сладкарница „Орхидея“, които осигуриха наградите за победителите.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ