ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование участва в среща-семинар за иновативно училище

25 март 2016
Център за приобщаващо образование участва в среща-семинар за иновативно училище
На 24 март 2016 г. в Национален военноисторически музей сдружение „Професионален форум за образованието“ организира пролетна среща-семинар „Иновативното училище“. Официални гости на събитието бяха Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева, началник на РИО - София град и Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“ на Столична община.

Юрий Анджекарски, председател на сдружение „Професионален форум за образованието“ и директор на първото чартърно училище в България 151 СОУПИ, София, говори по време на откриването за компетенциите, които всяко дете днес трябва да придобие в училище. Последвалите презентации разгледаха прилаганите  през годините иновативни модели в няколко училища: 151 СОУПИ ( 1990 – 2002 г.), 98 Начално училище – гр. София (от 1989 г.), алтернативния педагогически модел „Зорница“ (София, 1994 – 2004 г.).

Беше обявено началото на Конкурс - Стартъп за училищни модели, посветен на 25‐годишнината от създаването  151 СОУПИ, който има за цел да събере нови идеи за иновативни училищни модели, да даде видимост на техните автори, които да бъдат подкрепени чрез менторство и като резултат да бъде публикуван сборник. Крайният срок за участие е 24 юни 2016 г.

По време на форума Център за приобщаващо образование, беше представен от Здрава Стоева, експерт комуникации.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ