ela-bg.eu

Конференция Приобщаващо образование 2016 - Приобщаващото образование през опита на учители и директори

17 ноември 2016
Конференция Приобщаващо образование 2016 - Приобщаващото образование през опита на учители и директори
На 10 декември 2016 г. от 9:00 до 17:00 часа в зала 6 на НДК ще се проведе годишната конференция на Център за приобщаващо образование за 2016 година на тема “Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите“.
 
Конференцията е ежегоден международен форум, на който организацията представя и поставя за дискусия актуалните теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование и за втора поредна  година се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.
 
Последните години поставиха училището пред нелеката задача да се учи да приобщава. Тези години на усилия ни показаха, че не е достатъчно децата физически да се преместят в общообразователно училище, за да се чувстват приобщени към общността и връстниците си. Нещо повече, различието в класната стая, постави въпроса как всички деца да получат качествено образование. Дадохме си сметка, че процесът на приобщаване не може да бъде самотно усилие на отделни учители или директори, а е политика и кауза на цялото училище.
 
Тази година програмата на конференцията слага акцент върху системния подход за организиране на процесите за изграждане на приобщаваща училищна среда.
 
Ще представим работещи образователни и управленски практики от българското училище, както и предизвикателствата пред приобщаващата детска градина.
 
Ще говорим защо приобщаващото образование е важно – защо и как формира култура на равнопоставеност в училище - условие за едно равнопоставено общество.
 
Ще се фокусираме върху ученето на възрастните – на учителите и директорите, които са в центъра на новата законодателна рамка и изискванията за организация на приобщаващ учебен процес.
 
Ще обединим българския и международния опит в една обща дискусия как приобщаващото образование е възможно. Кор Майер и Антула Кефалину от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование ще представят процеса на приобщаване в Европа. Жоао Диас, директор "Рехабилитационни услуги" в португалската организация ARCIL ще демонстрира добри практики за сътрудничество в класната стая между специалисти и общообразователни учители. Ерин Макрайт, образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен международен опит в работата с деца в риск ще говори за личното и професионално развитие на учителите.
 
По време на конференцията ще можете да разгледате щандовете на партньорски организации в сферата на образованието, както и да разговаряте с представители на самите организации за тяхната дейност и каузи.
 
Обядът и кафе паузите на събитието ще бъдат осигурени от Фондация „Светът на Мария“ и програмата ѝ социално предприемачество и подкрепена заетост на хора с интелектуални затруднения.
 
Благодарим ви, че сте част от активната общност от учители, специалисти и родители, които подкрепят приобщаващото образование!
 
Кога: 10 декември 2016 г., от 9.00 до 17.00 часа
 
Къде: зала 6, Национален дворец на културата
 
 
Програма:
 
8:30 – 9:00 Регистрация
 
9:00 – 9:30 Откриване:
 
Представител на Министерство на образованието и науката
 
Кор Майер, директор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование
 
Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България
 
Наталия Митева, програмен директор, „Образование и библиотеки", фондация „Америка за България“
 
9:30 – 9:50 Приобщаващо образование. Тук и сега. - Ива Бонева, изпълнителен директор, Център за приобщаващо образование

9:50 – 10:10 Приобщаването в Европа: напредък и предизвикателства – Кор Майер, директор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование
 
10:00 – 10:15 Квалификация на учителите и приобщаване - Антула Кефалину, програмен мениджър, Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование
 
10:15 – 10:45 – Кафе пауза
 
10:45  - 11:15 Приобщаващи практики в клас -  лично и професионално развитие на учителите  - Ерин Макрайт, образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен опит, работил с деца в риск в САЩ, Палестина, Руанда и частни образователни структури в Китай, Япония, Киргизстан

11:15 – 11:45 Приобщаващи практики в клас -  взаимодействие с общообразователния учител -  Жоао Диас, директор "Рехабилитационни услуги" в неправителствената организация ARCIL и логопед в Център за ресурси за приобщаващо образование, Португалия
 
11:45 – 12:30 Приобщаващо образование в детската градина – тематичен форум и дискусия
 
12:30 – 13:30  Обяд
 
13:30 – 14:40 Как се случва приобщаващото образование в българското училище? - тематичен форум: Педагогически практики – през профила на приобщаващия учител -  споделяне на добри педагогически практики и дискусия
 
14:40 – 15:10  Кафе пауза

15:10 – 15:55 Как се случва приобщаващото образование в българското училище? – тематичен форум: Системен подход - партньорство с родители, детска закрила и училищно управление - споделяне на добри практики и дискусия
 
15:55 – 16:00 Как можем да направим училището едно за всички?  проф. д-р Дъглас Чийни, Вашингтонски университет, Сиатъл - видео

16:00 – 16:55 Приобщаващото образование през призмата на Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование – панелна дискусия с представители на Министерство на образованието и науката, специалисти и директори
 
16:55 - 17:00  Заключителни думи

Такса за участие: 15 лв.
 
Молим всички, които искат да посетят конференцията, да се регистрират предварително чрез формата за регистрация.
 
Данни за плащане с банков превод:

Сдружение "Център за приобщаващо образование"
Райфайзенбанк ЕАД
IBAN: BG16RZBB91551060700313
BIC: RZBBBGSF
Валута: Български лева

Основание за плащане: Конференция ПО 2016 и име на участника

Очакваме Ви на 10 декември 2016 г. между 8:30 и 9:00 ч. пред зала 6 на Националния дворец на културата.
 
На следващия ден след конференцията (11 декември 2016 г.) двама от нашите международни лектори ще проведат обучения за учители, директори и специалисти.
 
Обучение на Жоао Диас, Португалия на тема: "Множествени увреждания: потенциал и възможности"
 
Обучение на Ерин Макрайт, САЩ на тема: "Неформално професионално развитие за приобщаващия учител"
 
*Организаторите не покриват разходите за транспорт и настаняване.

*Участието в конференцията е платено. Средствата ще бъдат използвани за подкрепа  на летен детски лагер „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. Такса участие е 15 лв. на човек и може да бъде платена по банков път или в офиса на Център за приобщаващо образование до 2 декември 2016 г. Училища  и организации могат да заплатят  участие за своите служители като се свържат с Биляна Попова, 0898554008, b.popova@cie-bg.eu.

До НДК може да стигнете с: метро - метро линия M2 - спирка НДК, трамвай №1, №7 (от Централна ЖП гара/ Автогара) – спирка НДК, тролейбус №2, №5 – спирка НДК.

За зала 6 можете да влезете през вход А6 (вход А6 се намира на гърба на НДК, откъм хотел "Хилтън"), където ще е разположен гардеробът и кетърингът, регистрацията ще се извършва непосредствено пред залата.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ