ela-bg.eu

Проект GIFT на Център за приобщаващо образование с награда за качество

8 декември 2016
Проект GIFT на Център за приобщаващо образование с награда за качество Мениджърът на проекта Стефан Стефанов получи плакет и сертификат от Татяна Калканова, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.
На 7 декември 2016 г. на специална церемония Център за развитие на човешките ресурси отличи след процес на валоризация проекти с качествено изпълнение в рамките на най-голямата европейска програма за образование и обучение, „Еразъм+“.
 
Проект „Зелени идеи за туризма в Европа - GIFT (Green Ideas For Tourism) for Europe" на Център за приобщаващо образование цели подобряване на практическото значение на професионалното образование в туризма  чрез надграждане на разбирането на учениците относно връзката между мениджърските решения и въздействието над околната среда чрез новаторски методи и технологии.
 
Мениджърът на проекта Стефан Стефанов получи плакет и сертификат от Татяна Калканова, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ