ela-bg.eu

Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите

10 декември 2016 г.
Годишната международна конференция на Център за приобщаващо образование обедини българския и международен опит в една обща дискусия как приобщаващото образование се случва на практика
 
На 10 декември 2016 г. Център за приобщаващо образование организира своята годишна международна конференция „Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите“. Еднодневното събитие се проведе в зала 6 на Национален дворец на културата и събра над 350 учители, директори и специалисти, работещи с деца.

Конференцията  беше открита от Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката, Кор Майер, директор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България и  Станислава Станева, програмен експерт, „Образование и библиотеки" във фондация „Америка за България“.
 
По време на своите изказвания Диян Стаматов и Кор Майер обявиха, че от януари 2017 г. България става член на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование.
 
Събитието се проведе с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.
 
„Процесът на приобщаване не е и не може да бъде самотно усилие на отделни учители или директори, а по същество е кауза, политика и практика на цялото училище. Необходими са по-широко разбиране за това какво прави едно училище наистина приобщаващо - всяко дете, не само децата със СОП, но и всеки професионалист и родител да се чувстват добре, приети и ценени в общност, която разбира и уважава различието. Приобщаващото образование изисква системен подход.“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование в своето представяне.
 
В хода на работата си с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование стигна до необходимостта да разработи системен подход, който да помогне на всяко училище да се учи да организира своите ресурси и процеси и да координира усилията на отделните членове на училищната общност, така че тя да стане приобщаваща. Първият български модел за организиране на процесите за изграждане на приобщаваща училищна среда е продукт от това партньорство. Той беше разработен заедно с пет училища в рамките на програма „Едно училище за всички“ с подкрепата на фондация „Америка за България“.
 
В условията на новата законодателна рамка, която задава изискванията за  организация на приобщаващ учебен процес, Център за приобщаващо образование избра тазгодишният си форум да бъде с акцент върху ученето на възрастните – на учителите и директорите, които са в центъра на реализирането на тези промени. Промяната на административната уредба не е достатъчна, за да се промени практиката. Необходимо е да се направи равносметка какво от ежедневната работа, от подходите трябва да се промени, как участниците в учебния процес да продължат да учат – едни от други, едни с други, сами, по своя инициатива - учене за приобщаване, учене за самоусъвършенстване, учене за работа заедно, учене как всеки ден да се подобри преподаването и средата в училище. 

Конференцията обедини българския и международен опит в една обща дискусия как приобщаващото образование се случва на практика. Кор Майер и Антула Кефалину от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование представиха  процеса на приобщаване в Европа. Жоао Диас, директор „Рехабилитационни услуги" в португалската организация ARCIL постави акцент върху добри практики за сътрудничество в класната стая между специалисти и общообразователни учители. Ерин Макрайт, образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен международен опит в работата с деца в риск говори за личното и професионално развитие на учителите.
 
Последвалите дискусионни панели проследиха как приобщаването се случва на практика в българските детски градини и училища. През призмата на основните елементи на Модела на Център за приобщаващо образование за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда: педагогически практики, училищно управление, детска закрила и партньорство с родителите бяха представени добри практики. Последният панел беше посветен на Държавния стандарт за приобщаващо образование, неговото разясняване и прилагане.
 
По време на събитието гостите имаха възможността да посетят изложение на организации в сферата на образованието, които представиха полезни материали и практики за учители и специалисти.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ