ela-bg.eu

Празник на приятелството - всички деца се смеят на един език

19 ноември 2014
Празникът на приятелството в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград се проведе днес. Смисълът на това събиране на деца, учители, родители бе да намерим различна форма, за да поговорим за културата на човешките отношения. Да помислим за уважението към ценностите и различието във всичките му прояви - уважение и подкрепа между малките и по-големите деца, уважение и рзбиране между учениците и учителите, разбирателство и култура между децата и родителите, между родителите и учителите.
 
За тази училищна общност уважението и приятелството имат наистина висока стойност, защото това училище е място, на което, оказва се, всички обичат да бъдат. И причината е, че всички се грижат тук всеки да се чувства добре дошъл и приет – и децата, и учителите, и родителите.
 
Освен спортни игри за най-малките се проведоха и четири ателиета, в които децата можеха чрез творчество да изразят себе си и да отпразнуват приятелството, като направят обща елха от филц, или коледна украса от глина за училище, а така също да обиколят света чрез приложни игри и разговор за пътя на храната.
 
Семействата на учениците не пропуснаха да отбележат своето присъствие с поздравителен адрес, но и с голям брой вкусни, домашно приготвени сладкиши, които участваха и в конкурс  
 
Поздравления за учителския екип и за Директорката на училището за перфектната координация!

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ