ela-bg.eu

Право на всяко дете е да бъде приобщено и подкрепено в класната стая

10 юни 2016
На прага на влизането на новия закон за предучилищно и училищно образование в сила, Център за приобщаващо образование заедно с 5 училища-партньори създадоха първия български модел на приобщаваща училищна среда
 
Център за приобщаващо образование представи резултати от първи етап на програма „Едно училище за всички“ и направи прожекция на едноименен документален филм на специална церемония вчера вечерта във Френски институт в България.
 
Събитието беше открито от Грета Ганчева, Директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитие“ в Министерство на образованието и науката. В своето изказване тя подчерта: “ В момента ние работим с представители на ЦПО по държавния стандарт за приобщаващо образование във връзка с новия закон. Стандартът за приобщаващо образование е нова философия и политика, която да реализира добри модели на работа, които могат да направят училището приобщаващо. Важно е промяната да започне постепенно, за да може всяка детска градина и училище да бъдат приобщаващи.“ Също така тя прочете поздравителен адрес от Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката.
 
Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование обобщи: „Всъщност става дума за труд, много труд, 2 години и половина труд. Не беше лесно. Отне ни време да си повярваме взаимно с училищата-партньори. Но успяхме, заедно. С подкрепата на много хора и организации. Този модел е налице и той е достъпен, и аз се радвам.“
 
Наталия Митева, Програмен директор „Образование и библиотеки“ във Фондация „Америка за България" сподели: „Този модел е ресурс за България, разработен с водещи експерти от Великобритания, Ирландия и САЩ. Той е подкрепен много добре теоретично и емпирично чрез опита на западните ни партньори. 5-те училища са прекрасна база да се тества и разработи модела. Но той има нужда от следващ етап и да влезе във всяко училище. Всяко училище заслужава да има този инструментариум.“
 
Гости на събитието бяха още представители на РИО София-град, РИО София-регион, Столична община, университети, училища, неправителствени организации, журналисти и хора, подкрепящи каузата на Център за приобщаващо образование.
 
Първи етап на програма „Едно училище за всички“ приключва през юли 2016 г. Център за приобщаващо образование заедно с пет училища-партньори, с подкрепата на Фондация „Америка за България“, работи по създаването на първия български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.
 
Резултатите от двугодишната ни работа представи Даниела Тодорова, мениджър програма „Едно училище за всички“.
 
Ключови елементи в нашата работа по програма „Едно училище за всички“ са създаването на модел на приобщаваща училищна среда; популяризиране на приобщаващото образование като концепция; подкрепа за училищата, които искат да изградят приобщаваща училищна среда – ръководство, учители и родители; участие в създаването на новия Закон за училищно и предучилищно образование и Стандарт за приобщаващо образование; изграждане на общност от приобщаващи специалисти, които да споделят своя опит и добри практики.
 
В резултат на нашата последователна и активна дейност  националните проучвания на нагласи на родители и учители към приобщаващото образование показаха, че от 33,3% през 2014 г., подкрепата на учителите за приобщаващото образование нарасна до 69,1% през 2015 г. Общото разбиране за приобщаващото образование от учителите се подобри. През 2016 г. 79,8% от учителите смятат, че то е за всички деца, ръст с 34,2% спрямо 2014 г. 68,8% от учителите вярват, че приобщаващото образование се осъществява от всички учители, отново скок с 20,2% спрямо 2014 г. Проучванията показаха още, че 69% от родителите са увеличили разбирането си за приобщаващо образование и доверието в него, спрямо едва 29,8% през 2014 г.
 
Създаденият в рамките на програма „Едно училище за всички“, първи специализиран сайт за образователна подкрепа Priobshti.se, само през своята първа година беше посетен от над 150 000 учители, специалисти и родители, които потърсиха ресурси, свързани с приобщаващото образование. 25% от анкетираните посетители на платформата посочват, че редовно споделят информация от нея.
 
Ива Бонева, връчи на училищата-партньори: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Ботевград, 171 ОУ "Стоил Попов", Нови Искър, ОУ "Васил Левски", Правец, 104 ОУ "Захари Стоянов, София и 202 ОУ "Христо Ботев", с. Долни Пасарел специално изработени плакети с благодарност за съвместната ни и успешна работа.
 
Кулминация на вечерта беше прожекцията на филма „Едно училище за всички“ на режисьора Ирена Даскалова, който проследява как приобщаването се случва на практика чрез личните истории на деца и общата работа на Център за приобщаващо образование с учители, директори, родители и специалисти.
 
Събитието беше част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016, която ще продължи до края на юни.

Медийни партньори на кампанията:  Obekti.bg, сп. "Образование", сп. "Дом, дете, детска градина", сп. "Организация и управление на училището и детската градина", DigitalKidz, Момичетата от града, Дневникът на мама, Az-deteto.bg, Bg-mamma.com, Azcheta.com, Obrazovanieto.bg, НПО Портал, Detskiknigi.com, Sofia Info Guides, Национален център за безопасен интернет, Първите 7 и Bebok.eu.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ