ela-bg.eu

Конференция Приобщаващо образование 2015

19 ноември 2015 г.
Конференция Приобщаващо образование 2015
Уважаеми колеги и приятели,

Бихме искали за поредна година да съберем в едно споделено, позитивно пространство всички Вас - хората, които ежедневно полагат усилия за това приобщаващите ценности и политики да достигнат до повече хора, които активно търсят начини да подкрепят всяко дете в рамките на детската градина и училището, за да се чувства то добре дошло, защитено, ценено и успешно.
 
Имаме удоволствието да Ви поканим на годишната конференция по приобщаващо образование на Център за приобщаващо образование за 2015 година на тема “ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ – изграждане на приобщаваща училищна среда“, която ще се проведе на 12 декември 2015 г. от 9.00 до 17.00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата.
 
Конференцията се организира от Център за приобщаващо образование, с подкрепата на фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ. Конференцията е част от програмата „Едно училище за всички" и има за цел да събере на едно място педагози, родители, експерти и съмишленици, за които приобщаващото образование за всяко дете е приоритет.
 
По време на конференцията ще представим какво представляват приобщаващото образование, приобщаващата педагогика и приобщаващото общество, както  и ЗАЩО са важни. Какви са нагласите на учителите и родителите спрямо приобщаващото образование в България и КАК се изгражда приобщаваща училищна среда.
 
Специален гост на събитието ще бъде проф. Дъглас Чийни от Вашингтонския университет в Сиатъл, който в своето представяне ще засегне ключови аспекти на приобщаващите практики в САЩ.
 
Ще бъде обсъден новият Закон за предучилищното и училищното образование, в рамките на дискусия с участието на госпожа Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание и представители на Министерство на образованието и науката.
 
В четири последователни панелни дискусии с теми училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родители  ще бъдат споделени и обсъдени идеи и практики за изграждане на приобщаваща училищна среда.​
 
Повече информация за събитието както и програмата за деня можете да видите тук: http://priobshti.se/content/konferenciya-2015

Моля, регистрирайте се за конференцията на следния линк: http://priobshti.se/content/registraciya-za-konferenciya-2015

Очакваме Ви!
Поздрави,
Екипът на Център за приобщаващо образование
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ