ela-bg.eu

Училищни празници с джаз и хвърчила

15 април 2016
 Училищни празници с джаз и хвърчила
Първи две събития от националната кампания “Дни на приобщаването” 2016 - в Нови Искър и Ботевград

На 15 април бе отблязан 8-мия рожден ден на най-скоро създаденото българско училище - ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Ботевград. То е част от Програмата “Едно училище за всички”, която Център за приобщаващо образование развива с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в последните две години.
 
С български песни, танци, бойни изкуства, отборни игри и приготвяне на здравословна храна, в които участваха и родители, децата показаха умения, състезателен дух и креативност.
 
Програмата продължи с джаз за деца с Венци Благоев и неговата джаз формация “Джазтет”. Децата бяха наобиколили музикантите, пяха и танцуваха и видяха своя учителка - в нова светлина - също пееща с джаз формацията.
 
Ден по-рано, на 14 април, своя празник отбеляза и 171 ОУ “Стоил Попов”, гр. Нови Искър, където освен на джаз музиката, децата особено се радваха и на възможността да си направят и да пуснат хвърчила. Ателиета за рисуване насърчиха децата да работят в екип и да изпробват различни творчески техники.
 
Забележимо и в двете училища всички деца се движеха по групи, смееха се, забавляваха се. Нямаше нито едно стоящо само и встрани дете. Всички бяха приобщени.
 
Гости на празниците в двете училища бяха учители и ученици от другите партньори в Програмата “Едно училище за всички”: 202 ОУ “Христо Ботев”, с. Долни Пасарел, 104 ОУ “Захари Стоянов”, гр. София и ОУ “Васил Левски”, гр. Правец.
 
Двете събития са част от националната кампания “Дни на приобщаването” 2016, която стартира на 11 април и ще продължи до 23 юни. Тя е продължение на работата на Център за приобщаващо образование с пет училища-партньори с цел изграждане на български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.
 
Програма на предстоящите събития, информация за конкурсите и подробности за “Дни на приобщаването” 2016 са достъпни на www.priobshti.se.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ